Przedszkole i Żłobek Kids Story (Dziekanów Leśny)

Przedszkole i Żłobek Kids Story
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole i Żłobek Kids Story jest placówką przyjazną, nowoczesną stawiającą na pierwszym miejscu dziecko, a przede wszystkim jego rozwój. Swoim podopiecznym gwarantujemy zdobywanie wiedzy i umiejętności w przyjaznej atmosferze oraz zapewniamy warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajamy ich potrzeby, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.   Uczymy działać w zespole, rozbudzamy dziecięcą aktywność , zaspakajamy naturalną ciekawość poznania świata, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.   Przedszkole wspomaga rodzinę w działaniach wychowawczych i edukacyjnych, współpracuje ze środowiskiem lokalnym.   Przedszkole propaguje postawy prozdrowotne i proekologiczne.   Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań....

Najbliższe wydarzenia w Warszawie

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Baby Ocean College

Przedszkole Baby Ocean College

Przedszkole BABY OCEAN COLLEGE to wyjątkowe przedszkole w Łomiankach, w którym do dzieci podchodzimy indywidualnie. Chcemy je obserwować oraz uczyć się o ich z

Kolorowanki