Dzień Mamy i Taty: scenariusz zajęć warsztatowych z rodzicami

Dzień Mamy i Taty: scenariusz zajęć warsztatowych z rodzicami
3.6
8 ocen
Oceń

Celem zajęć jest:

- Stworzenie przyjemnej i miłej atmosfery.
- Angażowanie rodziców i wzmacnianie więzi rodzic – dziecko - nauczyciel.   
- Zaśpiewanie piosenki dla Rodziców, składanie życzeń.
- Zachęcanie do wspólnych zabaw ruchowych.
- Wspólne wykonywanie nową techniką plastyczną świeczników.

 

Cel z podstawy programowej:

7.2)  Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami.
8.1) Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu.
9.2) Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.

 

Przebieg zajęć:


  • Powitanie gości.
  • Śpiewanie piosenki dla Rodziców pt.: „Wesoła Rodzinka”.
  • Wspólna zabawa ruchowa dzieci-rodzice „Lodowe figurki”.
  • Śpiewanie Rodzicom : „Sto lat”.
  • Składanie życzeń oraz wręczenie samodzielnie wykonanych żelowych świec.
  • Wspólne  ozdabianie świeczników z gipsu (rodzice – dzieci – nauczyciele) metodą dekupażu.
  • Rozmowy z rodzicami na tematy różne.
  • Wykonanie wspólnej fotografii.
  • Podziękowanie za przybycie.

 

Autor: Agnieszka Krawczyk

 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi