Dzień polskiej niezapominajki - scenariusz

Dzień polskiej niezapominajki - scenariusz
5.0
1 ocena
Oceń

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ, MATEMATYCZNEJ,  JĘZYKOWEJ,  MUZYCZNEJ, RUCHOWEJ, PLASTYCZNEJ

TEMAT:

„DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI”

 

UCZESTNICY:

Dzieci 4/5/6letnie

 

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie postaw proekologicznych,
 • kształtowanie życzliwości w stosunku do innych osób.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • zna historię Święta Polskiej Niezapominajki,
 • zna wygląd niezapominajki,
 • wie, co symbolizuje i o czym nam przypomina,
 • potrafi wymienić podstawowe zasady ochrony przyrody,
 • dziecko prawidłowo używa pomocy plastycznych (kleju w sztyfcie, nożyczek) i starannie wykonuje pracę plastyczną.

METODY:

 •     słowna: śpiew, czytane opowiadania, wiersze, rozmowy, objaśnienia i instrukcje
 •     oglądowa: obserwacja i pokaz
 •     praktyczna: realizacji zadań wytwórczych


FORMY:

 • zbiorowa
 • grupowa
 • indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

zdjęcia, obrazki przedstawiające kwiatki niezapominajki, tekst „BAJKA O NIEZAPOMINAJCE” Moniki Zawilińskiej, plakat w dużym formacie z wesołą i smutną planetą, wycinki z kolorowych gazet przedstawiające szkodliwe i nieszkodliwe działania człowieka dla ziemi, powietrza i wody, kolorowe kartki z bloku technicznego, szablony niezapominajek, gąbka, karteczki z imionami dzieci, małe karteczki z tekstem wiersza Marii Konopnickiej „Niezapominajki”, kleje w sztyfcie, nożyczki, kartki papieru A4,  płyta CD Majka Jeżowska „Rytm i melodia” – tekst piosenki „ Moja planeta”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Podanie celu zajęć – prowadząca rozdaje dzieciom emblematy – niezapominajki, które dzieci przyklejają sobie na bluzeczkę. Zapoznaje dzieci ze Świętem jakie symbolizuje ten kwiat oraz krótko zapoznaje dzieci z historią Święta Niezapominajki- przybliżenie postaci Andrzeja Zalewskiego, znanego ekologa, który wprowadził Święto Niezapominajki do kalendarza polskich świąt ekologicznych (zdjęcia). 15 maja jest Dniem Polskiej Niezapominajki, zaproponowanym i ustanowionym przez redaktora Programu I Polskiego Radia, prowadzącym EkoRadio Andrzeja Zalewskiego. Symbolem stała się niezapominajka polna (Myosotis L.) dosłownie "mysie uszko".
Pierwsze obchody święta odbyły się w 2002 roku i tak zakorzeniły się w tradycję, że są obchodzone do dziś. Inicjatywa święta spodobała się Polakom, dlatego też każdego roku z tej okazji organizowane są m.in. warsztaty ekologiczne, pikniki, konkursy plastyczne i fotograficzne oraz wspólne sadzenie drzew. Celem święta – jak twierdzi jego autor – jest nauka wzajemnej serdeczności. Dzień Polskiej Niezapominajki jest również dobrym momentem, aby przypomnieć Polakom  o ochronie przyrody i jej walorach.
2. Dzieci wraz z nauczycielem stoją w kole i trzymają się za ręce. Następnie przesyłają z rąk do rąk iskierkę życzliwości. Nauczyciel rozpoczyna słowami „ iskierkę życzliwości puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk”.
3. Zaprezentowanie dzieciom kępki niezapominajek - rozmowa na temat wyglądu kwiatka, miejsca występowania (ogrody, lasy, nad wodą, na polach - jest bardzo popularny w Polsce).
4. Zabawa ruchowa „lustrzane odbicie” dzieci w parach siadają naprzeciwko siebie jedno z nich robi śmieszne minki i próbuje mimiką rozśmieszyć drugie dziecko, zadaniem drugiego jest naśladowanie go.
5. Czytanie przez prowadzącą „BAJKI O NIEZAPOMINAJCE” Moniki Zawilińskiej i rozmowa na temat jej treści.
6. Zabawa: Ochroniarze powietrza, ziemi i wody.  Podział dzieci na 3 grupy. Zadaniem każdej grupy jest posegregowanie obrazków przedstawiających  szkodliwe i nieszkodliwe działania człowieka dla powietrza, ziemi (lasy, zwierzęta) i wody. Dzieci przyklejają obrazki na wspólny plakat odpowiednio pod uśmiechniętą planetą – nieszkodliwe, pod smutną – szkodliwe. Alternatywnie: Podział dzieci na 3drużyny. Zadaniem każdej jest wymyślenie jak najwięcej sytuacji przedstawiających szkodliwe i nieszkodliwe działania człowieka dla powietrza, ziemi i wody. Wygrywa drużyna, która wymyśli i przedstawi graficznie najwięcej sytuacji.

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi