"E jak eleganci na ekranie" scenariusz zajęcia

5.0
1 ocena
Oceń

Wprowadzenie litery "E, e".

Grupa wiekowa: 6-latki

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- dostrzega najczęściej używaną głoskę w opowiadaniu
- kreśli w powietrzu literę E, e- pisaną w odpowiednim kierunku
- potrafi samodzielnie rozpoznać i zaznaczyć w tekście literę drukowaną: E, e
- prawidłowo i bezpiecznie posługuje się nożyczkami
- współdziała w zespole i prowadzi dialog
- utrwala kształt litery E, e (drukowanej lub pisanej) wypełniając po śladzie plasteliną
- pobudza zmysł smaku
- jest radosne ,spontaniczne
- słucha i wykonuje polecenia

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- tekst, kartki z tekstem
- torby papierowe duże
- nożyczki
- plastelina
- płyta z utworem Beethovena „Dla Elizy”
- przebrania, maski, wachlarze, okulary słoneczne itp.
- eklerki

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Wysłuchanie opowieści nauczycielki-tekstu własnego autorstwa (nauczycielka czyta tekst intonując głośniej i dłużej głoskę e).

Na ekranie dziś w przedszkolu elegantki i eleganci
elegancko ubrani.
Jest Ewa, Emilka ,Eryk i Edek.
Ekstra!- dziś na ekranie struś emu zaraz stanie,
a także pojawi się
etykietka mała z napisem: „Kto je owoce temu chwała”.
Eskimosa igloo też zobaczycie,
mapie Europy z bliska się przyjrzycie.
A na koniec – niespodzianka,
smaczny eklerek dla Eli i Janka.


2. Po wysłuchaniu tekstu zadaniem dzieci jest wymienienie  głoski jaką najczęściej słyszały. Nauczycielka demonstruje literę drukowaną i pisaną : E, e- na dużej planszy. Dzieci zapoznają się z zapisem litery (kierunek pisowni, elementy składowe)a następnie przy utworze „Dla Elizy” kreślą literę wielką ,potem małą pisaną różnymi częściami ciała: ręką, palcem, nogą, głową(zachowując prawidłowy kierunek).

3. Dzieci otrzymują tekst wcześniej czytany przez nauczycielkę i wykonują polecone zadanie: odszukują i podkreślają litery: E, e.

4. Dzieci otrzymują duże papierowe torby z narysowanym na nich ekranem, na którym napisane są tłustym drukiem litery drukowane lub pisane, wielkie i małe E, e. Ich zadaniem jest bezpieczne  wycięcie ekranu z literami. Wycięte ekrany odkładają na swoje miejsca przy stolikach i wracają do utworzonych przez siebie telewizorków.

5. Zaproszenie do zabawy twórczej „W programie  telewizyjnym…”
-dzieci wkładają na głowy przygotowane z papierowych toreb telewizorki i w grupach tworzą dialogi wykorzystując przy okazji przygotowane przebrania i atrybuty np. maski, okulary, rękawiczki itp.

6. Powrót do wyciętych ekranów z literami: E, e , po których dzieci wodzą palcem wskazującym w odpowiednim kierunku , a następnie wypełniają po śladzie plasteliną litery E, e –drukowane lub pisane.

7. Zajęcia końcowe-po posprzątaniu miejsca pracy i umyciu rąk-niespodzianka literowa –poczęstunek na poznaną literkę zgodnie z tradycją tym razem na „e” czyli EKLERKI (przy okazji gimnastyka buzi i języka przy oblizywaniu kremu).

Opracowała: Ewa Zajączkowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi