"Zabawa w teatr" - edukacja teatralna w przedszkolu

"Zabawa w teatr" - edukacja teatralna w przedszkolu

Program „Zabawa w teatr” został napisany z myślą o  dzieciach w wieku przedszkolnym. Przeznaczony jest dla dowolnego zespołu dzieci, bez względu na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień dziecka.

Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, co jest bardzo ważne w pierwszym etapie kształcenia. Stymuluje bowiem je – „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Nabór do zespołu odbywa się w sposób dobrowolny. Nauczyciel chcący w swej pracy wykorzystać ten program powinien być otwarty, twórczy, operatywny, wyróżniający się umiejętnością współpracy i współdziałania z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami.

Działania przewidziane w programie „Zabawa w teatr” mogą być realizowane z każdym obowiązującym w przedszkolu programem  dopuszczonym przez MEN. Treści programowe mogą być wplecione podczas zajęć edukacyjnych w ramach bloków tematycznych w połączeniu z dodatkowa godziną tygodniowo (zaplanowaną jako cykl zajęć teatralnych).

Realizacja programu wymaga wcześniejszych przygotowań ze strony nauczyciela. Dotyczy to odpowiedniego wyposażenia sali, wydzielenia kącika, w którym znalazłyby się: scenografia, kostiumy, lalki. Wskazane byłoby, gdyby rodzice wyrazili chęć wspomagania działalności grupy teatralnej. Nie wiąże się to z nakładami finansowymi. Chodzi o pomoc w gromadzeniu materiałów typu: listewki, kawałki materiałów tekstylnych oraz pomocy przy wykonywaniu trudniejszych prac konstruktorskich. Wśród środków dydaktycznych powinny znaleźć się: magnetofon, magnetowid, telewizor.

Autorkami programu są Beata Badziąg i  mgr Anna Zapart–Dembicka, od kilku lat często wykorzystujące w pracy elementy edukacji teatralnej.

Cele ogólne
1. Wyposażanie dziecka w wiedzę o teatrze.
2. Kształtowanie doznań estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych.
3. Nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.
4. Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.
5. Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
6. Inscenizowanie krótkich scenek teatralnych i wystawianie przedstawień lalkowych.
7. Wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.

Opracowały: Beata Badziąg, Anna Zapart–Dembicka

Pliki do pobrania

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi