Edukacja w krajach bałtyckich

Edukacja w krajach bałtyckich
Drukuj Skomentuj

Kraje bałtyckie niezbyt często pojawiają się w dyskusjach i polskiej świadomości. Bardzo mało wiemy o tych państwach i rozwiązaniach systemowych, które tam obowiązują. W tym artykule przybliżymy pokrótce ich systemy edukacji.

szkoła w Rydze

 

Nauczanie przedszkolne

 

Na Litwie do przedszkola mogą pójść najmłodsze dzieci do 6 roku życia, zaś edukację przygotowawczo-przedszkolną, tzw. “zerówkę” rozpoczynają kończąc 6 lat. Nauka tam jest obowiązkowa, trwa rok i ma za zadanie przede wszystkim przygotować dzieci do zajęć szkolnych. Jest bezpłatna i najczęściej odbywa się w przedszkolach lub szkołach.

 

Łotewskie 5- i 6-latki mają już obowiązek pójść do przedszkola, które stanowi część systemu kształcenia ogólnego. Dzieci mogą uczęszczać do placówek publicznych lub prywatnych. Te pierwsze nie są darmowe - rodzice pokrywają część kosztów administracyjnych oraz opłatę związaną z wyżywieniem. W przedszkolach prywatnych opłata pokrywa całość kosztów, z wyjątkiem wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej.

 

W Estonii edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa. Rodzice mogą dobrowolnie posłać dziecko w wieku od roku do siedmiu lat do publicznej albo prywatnej placówki. Muszą jednak pokrywać część kosztów związanych z kształceniem przedszkolnym.

 

łotewska szkoła


Szkoła podstawowa i nauczanie ponadpodstawowe

 

Obowiązkiem szkolnym najwcześniej objęte są dzieci łotewskie, które rozpoczynają naukę w wieku 5 lat. Na Litwie i w Estonii muszą pójść do szkoły, gdy skończą 7 lat. We wszystkich tych państwach uczniowie są zobowiązani do edukacji przynajmniej do ukończenia 16 lat.

 

Na Litwie szkoła podstawowa liczy tylko 4 klasy. Uczeń kontynuuje naukę w szkole średniej niższego szczebla, która trwa 6 lat. Program nauczania jest podzielony na dwa etapy: klasy 5-8 oraz 9-10. Po 8 klasie można podjąć naukę w gimnazjum, albo wraz z ukończeniem 14 lat zdecydować się na rozpoczęcie szkoły zawodowej. Szkołę ogólnokształcącą kończy egzamin maturalny, który daje absolwentom możliwość rozpoczęcia studiów.

 

Młodzi Łotysze rozpoczynają szkołę podstawową w wieku 7 lat i uczą się tam przez 9 lat, kończąc edukację podstawową zdaniem państwowego egzaminu. Po zakończeniu tego etapu kształcenia, uczniowie mogą wybrać pomiędzy nauką zawodu, a ogólną edukacją drugiego stopnia. Szkoła ogólnokształcąca trwa trzy lata, a uczeń realizuje tam przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, które sam wybiera. Może je realizować na poziomie podstawowym bądź zaawansowanym. Szkołę tę kończy egzamin końcowy. A jeśli oceny z przynajmniej 12 przedmiotów nie są niższe niż dostateczny, świadectwo ukończenia ostatniej klasy uprawnia do podjęcia studiów na uniwersytetach i w szkołach wyższych.

 

W Estonii nauczanie na poziomie podstawowym trwa dziewięć lat, a w podstawówkach uczą się dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Po tym etapie uczeń podchodzi do egzaminu, od którego zależy typ szkoły, w jakiej będzie on mógł dalej się uczyć. Często szkoły podstawowe są łączone ze szkołami ponadpodstawowymi w zespoły szkół. Poziom ponadpodstawowy edukacji obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej umożliwia rozpoczęcie studiów wyższych. Edukacja tam kończy się zdaniem egzaminu państwowego z trzech przedmiotów (jedynym obowiązkowym jest język estoński). Wykształcenie zawodowe można zdobyć po zarówno ukończeniu szkoły podstawowej jak i średniej ogólnokształcącej. Takie wykształcenie daje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu. Umożliwia również podjęcie wyższych studiów zawodowych.

 

wileńskie gimnazjum


Szkolnictwo wyższe

 

Litwini mogą zdobyć wyższe wykształcenie w kolegiach lub na uniwersytetach. Absolwenci uniwersytetu zdobywają stopień naukowy licencjacki, natomiast studiów nieuniwersyteckich otrzymują kwalifikacje zawodowe. Na tym poziomie edukacja ma dać studentom przede wszystkim umiejętności i teoretyczne podstawy do wykonywania określonego zawodu. Studia magisterskie zaś przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i działalności, która wymaga wyższych kompetencji. Ilość lat potrzebnych do zdobycia konkretnych tytułów naukowych jest różna i zależy od  rodzaju, instytucji i poziomu szkoły wyższej.

 

Na Łotwie istnieją dwie drogi kształcenia wyższego: akademicka (dostępna na uniwersytetach) i zawodowa (uniwersytety oraz pozostałe szkoły wyższe). Akademicki program daje możliwość zdobycia tytułu licencjata po 3-4 latach nauki oraz magistra po dodatkowych 1 lub 2 latach studiów. Program zawodowy trwa w sumie od 4 do 6 lat i umożliwia zdobycie najwyższych kwalifikacji zawodowych oraz przystąpienie do rocznych lub dwuletnich studiów magisterskich.

 

Estońskie szkolnictwo wyższe również dzieli się na zawodowe oraz akademickie. Studia wyższe zawodowe trwają od trzech do czterech lat. Natomiast na studia akademickie licencjackie trzeba poświęcić 3-4 lata, a magisterskie 1-2 lata. Czas trwania studiów na estońskich uniwersytetach zależy od rodzaju specjalizacji. Na uczelniach publicznych studia finansowane są z budżetu państwa.

 

boisko wileńskiej szkoły

 

tekst: Karolina Świgut / foto. K. Świgut, O. Hryvinska
Chili Traders Challenge - Baltica 2018 / www.chilitraders.com partnerzy: www.zatorland.pl / www.czasnamolo.pl www.facebook.com/ChiliTradersChallenge/

Filmy

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi