Edukacja zdrowotna: scenariusz zajęć ze studentami w grupie 4 latków

Edukacja zdrowotna: scenariusz zajęć ze studentami w grupie 4 latków
4.3
3 oceny
Oceń

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZE STUDENTAMI W GRUPIE 4-LATKÓW „KRASNALE” Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ

OPRACOWANIE I PROWADZENIE: MARTA KASZUBA

TEMAT ZAJĘCIA - Czystym być - zdrowo żyć- rola literatury dziecięcej w kształtowaniu przyzwyczajeń higieniczno - kulturalnych.

CEL OGÓLNY - Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

 

CELE OPERACYJNE:

- poznaje zasady higieny,
- zna podstawowe umiejętności dbania o czystość,
- utrwala nawyki higieniczne,
- posiada wiedzę o korzystaniu z wybranych środków czystości,
- bierze udział w zabawach,
- zna sposoby dbania o zdrowie,
- rozwiązuje zagadki słowne.

METODY - metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych, metoda aktywizująca, metoda przekazu wiedzy.

FORMA PRACY - zbiorowa, indywidualna, zespołowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE - sylwety do opowiadania, ilustracje (kąpiel w wannie, mycie rąk, mycie zębów), obrazki przedstawiające przybory do higieny osobistej i rzeczy do porządkowania, wizytówki imienne, napis ZDROWIE, płyta CD, szarfy.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Powitanie dzieci.

Dzieci witają się poszczególnymi częściami ciała - nos z nosem, łokieć z łokciem, palec z palcem.

2. Zabawy z wizytówkami imiennymi wg metody dr I. Majchrzak Sprawdzenie listy obecności „Deszcz wizytówek”.

 

3. Słuchanie opowiadania ilustrowanego sylwetami - W Plastusiowie lalki mają umywalki - M. Kownackiej.

- rozmowa z dziećmi dotycząca treści opowiadania.

4. Zabawa artykulacyjna Kotki czyścioszki- ćwiczenia języka. Dzieci kotki naśladują picie mleka, lizanie łapek i całej sierści.

5. Jak Szymek dbał o swój wygląd - zabawa ilustrowana ruchem do wiersza. Dzieci robią to, co robi Szymek.
 
Szymek wyszorował zęby
i szybko wszedł pod prysznic.
Po kolei umył uszy,
szyję no i całą resztę.
Potem umył włosy szamponem
i wysuszył suszarką.
Wytarty i ubrany do snu
spogląda w lustro
i dumny jak paw mówi:
- Jestem umyty od stóp do głów.
po takiej kąpieli,
sny będą milsze.
 
6. Dbamy o czystość - zabawa dydaktyczna. Każde dziecko zabiera z podłogi jeden obrazek. Dzieci podchodzą do tablicy, która podzielona jest na dwie części. Lewa strona oznaczona jest literą L, a prawa strona literą P. Po lewej stronie tablicy przyczepiają obrazki, których treść związana jest z higieną osobistą, po prawej takie, które związane są z porządkowaniem otoczenia.

7. Burza mózgów - Jak dbać o czystość ?- ilustracje:
- kąpiel w wannie (cel kąpieli, swój ręcznik),
- mycie rąk (konieczność mycia rąk przed różnymi czynnościami i po niektórych czynnościach),
- mycie zębów (jak, kiedy, dlaczego).

8. Zabawa teatralna z podziałem na zespoły. Każdy zespół otrzymuje inny kolor szarfy (są 4). Jedno dziecko z zespołu losuje obrazek, który przedstawia jakąś czynność, np.: mycie włosów. Zadaniem każdego dziecka jest przedstawienie danej czynności z całym zespołem. Inne dzieci odgadują, co pokazuje dana grupa.

9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg K. Wlaznik - zabawy z woreczkami.

 

Autor: Marta Kaszuba

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi