Eksperymenty i doświadczenia z wodą - scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Eksperymenty i doświadczenia z wodą - scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich
Oceń
Drukuj

Cele ogólne:

   - stymulowanie aktywności i myślenia twórczego dzieci poprzez stosowanie zadań

      i pytań otwartych;

   - rozbudzanie ciekawości otaczającym światem, oraz kształtowanie umiejętności 

     prowadzenia obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.


Dziecko:

   - podejmuje próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go;

   - przeprowadza doświadczenia zgodnie z instruktażem nauczyciela;

   - czerpie radość z doświadczania i eksperymentowania;

   - wie jak wykonać zadanie, rozumie polecenia nauczyciela;

   - wymienia i nazwa przedmioty, które pływają i te, które toną;

   - odkrywa właściwości wody wykonując doświadczenia.

 

Metody:

   - słowna: rozmowa, wyjaśnienie

   - poszukująca: samodzielne doświadczenia, zadania otwarte.

   - oglądowa: pokaz doświadczenia

   - praktycznego działania

   - czytania - glottodydaktyka

   - polisensoryczna

   - Planu Daltońskiego

 

Forma:

   - praca z całą grupą

   - praca w zespołach

   - praca indywidualna 

 

Środki dydaktyczne:

Woda, zagadki, litery do hasła, plastikowe kubeczki, miski, łyżeczki, zapałki, orzechy, sól, klucze, plastikowe klocki, orzech, drewniana kredka, zapałki, klucz, spinacz biurowy, piórko, ołówek, monety, drewniany klocek, gwóźdź, piłeczka styropianowa, karta pracy, papierowe krople deszczu, „buźki”. 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ : 

 

1. Wstęp.

Zabawa integracyjna na powitanie według Pedagogiki Zabawy „Wszyscy są”.

 

2.  Na dywanie nauczyciel rozkłada hasła zagadek, które są odwrócone i stawia na stoliku  dzbanek z wodą, który jest przykryty chusteczką.   Następnie wprowadza dzieci w tematykę zajęć poprzez rozwiązywanie zagadek. Jeżeli dzieci prawidłowo rozwiążą zagadkę to odwracają napis i sprawdzają poprawność swojej wypowiedzi. Po odgadnięci wszystkich zagadek z każdego hasła wyciągają oznaczoną literę. 

 

   1.     WIEWIÓRKA    - 1 litera

   2.WIOSNA                - 3 litera

   3.      DRZEWO          - 1 litera

   4. PTAKI                    - 3 litera

 

Rozwiązanie: WODA

 

ZAGADKI:

 

1. Ruda, skoczna i wesoła

    lubi biegać po lesie 

    i gromadzi zapasy, 

    gdy jest późna jesień.

 

2. Gdy zimę pożegnamy,

    to jaką porę roku po niej przywitamy.

 

3. Co to za roślina,

    która gubi liście,

    gdy jesień się zaczyna.

 

4. Skrzydłami machają,

    i na zimę z Polski uciekają

 

Po rozwiązaniu hasła nauczyciel odkrywa szklany dzbanek wypełniony wodą. Następnie rozdaje dzieciom kubeczki jednorazowe i nalewa do nich wodę z dzbanka. Dzieci mają za zadanie określić właściwości wody. 

 

Jaki woda ma smak?

Jaki woda ma zapach?

Jaki woda ma kolor?

 

Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby podeszły do stolika i wybrały sobie plastikowy kubeczek, w których znajdują się różne produkty spożywcze: cukier, sól, kwasek cytrynowy, ryż, kasza (każde dziecko wybiera jeden z powyższych produktów). 

 

3. Doświadczenie nr 2 ,,CZY SIĘ ROZPUŚCI?”

Pliki do pobrania

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!