Emocje i maniery - scenariusz zajęcia hospitowanego w grupie 5 i 6 latków

Emocje i maniery - scenariusz zajęcia hospitowanego w grupie 5 i 6 latków
3.7
13 ocen
Oceń

Emocje i maniery.

Cel ogólny:

 • Stwarzanie nowych sytuacji problemowych, wyzwalających u dzieci potrzebę samodzielnego rozwiązywania;
 • Umiejętność psychologicznego kojarzenia słów;
 • Wzbogacanie słownictwa emocjonalnego;
 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji;
 • Rozumienie konieczności przestrzegania przyjętych form grzecznościowych;
 • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • Kształtowanie współpracy w obrębie  grupy poprzez stawianie zadań do wykonania;
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia;
 • Kształcenie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, umiejętności wyciągania wniosków;
 • Ćwiczenie pamięci odtwórczej poprzez sięganie do wiadomości nabytych wcześniej;
 • Rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji  i uwagi w trakcie zabaw logicznych oraz zabaw z wizytówkami wyrazowymi;
 • Posługiwanie się formami językowymi takimi jak przymiotniki i rzeczowniki w sposób zamienny;
 • Kształcenie sprawności ruchowej w trakcie zabaw przy muzyce;
 • Zaprezentowanie zdobytej przez dzieci wiedzy oraz umiejętności;

   
Cele operacyjne (dziecko):

 • 5-letnie domyśla się dalszych treści i snuje domysły;
 • 6-letnie wybiega myślą ponad treść przedstawioną;
 • Uczy się umiejętności wyrażania swoich emocji;
 • Potrafi nazywać i rozpoznawać własne uczucia;
 • Interpretuje sytuacje z różnego punktu widzenia;
 • Rozróżnia dobre i złe emocje;
 • Rozumie terminy: „pozytywny”, „negatywny”, „neutralny”;
 • Odczytuje wizytówki wyrazowe i przypina je pod obrazkami ( wg I.Majchrzak );
 • Bierze udział we zabawie relaksacyjnej kształtującej pamięć dotykową;
 • Dzieli emocje na grupy, zgodnie z ustalonym wcześniej kolorem, interpretując w ten sposób własny stan odczuwania;
 • Reaguje na umowne sygnały;
 • Wczuwa się w określone sytuacje;
 • Wypowiada się na temat emocji;
 • Rozumie i akceptuje uczucia innych;
 • Potrafi wyrazić emocje w formie plastycznej;
 • Śpiewa piosenkę pt.: „Śmieszny portret”;
 • Rozumie konieczność przestrzegania form towarzyskich i reguł grzecznościowych;
 • Wyjaśnia znaczenie wybranych wyrażeń związanych z uprzejmością i dobrym zachowaniem;
 • Kojarzy trudne słowa t.j.: konwenanse, savoir-vivre, kurtuazja, bon ton, maniery z przestrzeganiem dobrego zachowania się;
 • Ocenia zachowanie się innych osób w podanych sytuacjach;
 • Usprawnia narządy artykulacyjne w trakcie mechanicznego powtarzania tekstu zawierającego trudne do wypowiedzenia słowa;
 • Bierze udział w zabawie ruchowej przy muzyce zgodnie z koncepcją B.Struss;
 • Żegna się z zaproszonymi gośćmi za pomocą improwizacji ruchowej wg M.Bogdanowicz.

Obszary edukacyjne:

 • zdrowotny;
 • społeczno – moralny;
 • ruchowy;
 • językowy;
 • matematyczny;
 • muzyczny;

Metody pracy:

 • słowna, czynna, zadań do wykonania;
 • metody autorskie: dr I.Majchrzak, M.Bogdanowicz, B.Strauss;

Formy pracy:

 • grupowa;
 • zespołowa;
 • indywidualna;

Pomoce:

 • muzyka na CD do zabaw ruchowych (powitanie, pożegnanie, „Głowa, ramiona…”) i piosenki „Śmieszny portret”;
 • ilustracje przedstawiające ludzi wyrażających rozmaite emocje;
 • sylwety twarzy przedstawiające emocje;
 • wizytówki wyrazowe;
 • wizytówki imienne;
 • kolorowe kartoniki;
 • kostka mimiczna;
 • karteczki dla każdego dziecka z nazwami emocji;
 • kartki formatu a-4 z przygotowanym owalem głowy;
 • ilustracje przedstawiające właściwe i niewłaściwe sposoby zachowań;
 • Schemat liczbowo – literowy wyznaczający podział grupy na zespoły;
 • Utwór wierszowany B.Piergi pt.: „Dobre maniery na wesoło”;

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dziećmi piosenką: „Na powitanie wszyscy razem” (wg M.Bogdanowicz)

„Na powitanie wszyscy razem, hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip,hura! Z całego serca pełnym gazem: witamy was, witamy was, witamy was!”

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

 • Dana
  odpowiedz

  Jedna uwaga. Nie ma pozytywnych-dobrych emocji, ani negatywnych-złych. Emocje są moralnie obojętne, nie wartościujemy ich. Ewentualnie dzielimy je na te przyjemne lub nieprzyjemne w odczuwaniu. Wszystkie emocje są bardzo potrzebne, np. strach, niepokój informują nas o niebezpieczeństwie, smutek o stracie, itd.

Tagi