„Farm animals” - scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci 4-letnich

„Farm animals” - scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci 4-letnich
2.3
3 oceny
Oceń

Cele główne:

 

 • zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi (farma),
 • tworzenie wyrażeń i struktur zdaniowych: This is a...,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach i zajęciach edukacyjnych poprzez śpiew, ruch,
 • rozpoznawanie nowego słownictwa przy pomocy obrazków, gestów oraz mimiki,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości,
 • wprowadzenie zabaw wymagających przestrzegania reguł.

 

Cele szczegółowe:

 

 • próby nazywania po angielsku zwierząt hodowlanych (a cow – krowa, a horse – koń, a pig – świnia, a duck – kaczka, a sheep – owca, a dog – pies),
 • odgadywanie brakującego elementu,
 • śpiewanie i ilustrowanie ruchem treści prezentowanej piosenki,
 • reagowanie na sygnały słowne, dźwiękowe, gesty,
 • identyfikowanie i reagowanie na nowe słownictwo,
 • tworzenie prostych struktur zdaniowych: This is a...,
 • przestrzeganie zasad i norm grupowych podczas zajęć,
 • zgodna współpraca z rówieśnikami.

Metody:

 

 • Metoda obrazowa,
 • Metoda słowna,
 • Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Responses).

Formy:

 

 • Zbiorowa,
 • Indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
karty obrazkowe ze zwierzętami (flashcards), magnetofon, płyta CD, woreczek do gimnastyki, nagrody (naklejki ze zwierzętami), pudełko

 

 

Przebieg zajęć:

1. „Hello song” – piosenka na przywitanie:

 

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? (robimy ukłon)
(Powtarzamy wszystko 2 razy)

 

I'm good! (kciuk do góry - prawa ręka)
I'm great! (kciuk do góry - lewa ręka)
I'm wonderful! (kciuki do góry - obie ręce, poruszamy bioderkami)

(Powtarzamy wszystko 2 razy)

 

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? (robimy ukłon)
(Powtarzamy wszystko 2 razy)

 

I'm tired. (opuszczamy ramiona w dół i wzdychamy)
I'm hungry. (masujemy się po brzuchu)
I'm not so good. (kciuki w dół, smutna mina)
(Powtarzamy wszystko 2 razy)

 

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? (robimy ukłon)
(Powtarzamy wszystko 2 razy)

 

2. Throw the bag:
Zabawa na rozpoczęcie pracy ze słownictwem. Dzieci po kolei rzucają woreczek wypełniony grochem (taki, jakiego używają na zajęciach z gimnastyki) na rozłożone na podłodze karty. Po wycelowaniu w odpowiedni obrazek nauczyciel pyta What’s this? Wszyscy odpowiadamy This is a... Po jednej rundzie można przyspieszyć tempo zabawy i/lub w pierwszej rundzie każdy wyraz powtarzać dwa razy (np. wolno i szybko), w drugiej tylko raz (szybko).

3. What’s missing?:
Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu (Close your eyes). Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu (Open your eyes. What’s missing?). Dzieci odgadują jakiego zwierzęcia  brakuje.

4. Prezentacja piosenki „Walk Around The Farm”:
Nauczyciel pokazując karty z obrazkami zwierząt, prezentuje słowa piosenki. Dzieci próbują śpiewać i ilustrować ruchem piosenkę.  Nauczyciel zachęca dzieci do aktywnego brania udziału w śpiewaniu oraz wykonywaniu czynności związanych z piosenką.

Let's take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.
Let's take a walk around the farm,
What do you SEE?  
A cow! A cow!  
A dog! A dog!  
A duck! A duck!  
A horse! A horse!  
A pig! A pig!  
A sheep! A sheep!

That's what you SEE!

Let's take a walk around the farm,
 around the farm,
around the farm.
 Let's take a walk around the farm,

What do you HEAR?

Twoje uwagi i pomysły

Tagi