Funkcje i znaczenie zabawy dla rozwoju człowieka

Funkcje i znaczenie zabawy dla rozwoju człowieka
4.7
3 oceny
Oceń
Drukuj

Wincenty Okoń określa zabawę jako manifestację całej osobowości dziecka kilkuletniego, wchodzącego w założone kontakty ze swoim otoczeniem rzeczowym i ludzkim. Spełnia ona przy tym funkcje, które można określić jako: zabawę - uczenie się, zabawę - pracę i zabawę - aktywność społeczną.

Wincenty Okoń określa zabawę jako manifestację całej osobowości dziecka kilkuletniego, wchodzącego w założone kontakty ze swoim otoczeniem rzeczowym i ludzkim. Spełnia ona przy tym funkcje, które można określić jako: zabawę - uczenie się, zabawę - pracę i zabawę - aktywność społeczną.


W zabawie dziecko poznaje siebie, swoje mocne i słabe strony, opinie o sobie i własnych zdolnościach; poznaje własne emocje i porównuje je z reakcjami innych na tę samą sytuację. Poznaje reguły, prawa i obyczaje grupy, świat wokół siebie, prawa nim rządzące, rozwija różne formy aktywności językowej. Poznaje też różne formy ekspresji - taniec, ruch, muzykowanie, dramę, pantomimę, zabawę pędzlem i kolorami świata. Zabawa ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju każdego dziecka, towarzyszy mu już od momentu jego narodzin i tak naprawdę jest obecna przez całe życie. Jest ona podstawowym czynnikiem, który wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Początkowo dziecko bawi się manipulując własnym ciałem, później przedmiotami, a następnie potrafi budować obrazy, scenografie np. do zabawy w dom. Dziecko stopniowo od zabawy samotnej (trzylatek) przechodzi do interakcji z innymi rówieśnikami (dzieci starsze).

Psychologowie od dawna próbowali zinterpretować zabawy. Istnieje wiele różnych teorii zabawy; pierwsza z nich stworzył Froebel; uważał on zabawę za przejaw potrzeby samowyrażania się dziecka. Poza nią istnieją m.in. teorie: wytchnienia po działalności niezabawowej, nadmiaru energii), ćwiczenia funkcji w celu przygotowania się do walki o byt, katartyczna, według której zabawa umożliwia sublimacje dążności antyspołecznych, przygotowania do pracy . Podstawowe teorie to: teoria atawizmu, nadmiaru energii i ćwiczenia przygotowawczego.

Według współczesnych poglądów zabawa pełni wiele różnych funkcji: umożliwiając zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jednocześnie ułatwia dziecku wchodzenie w życie społeczne, poznanie rzeczywistości i dostosowanie jej do własnych potrzeb. Teorię atawizmu przedstawił G. Stanley Hall, gdzie pisze, iż w zabawie dzieci pojawiają się kolejno czynności analogiczne do tych, które ludność podejmowała w toku swojego historycznego rozwoju. W zabawie dziecko wyładowuje też atawistyczne skłonności, które nie maja racji bytu we współczesnej cywilizacji, np. w bójkach zaspokajają instynkt walki.

Fryderyk Frobel uważał, że  „swobodna aktywność dziecka w zabawie sprzyja rozwojowi jego uczuć, woli i charakteru, a jednocześnie zaspakaja tendencję do działania instynktowego, do samowyrażania własnej psychiki.” (M.Przetacznik-Gierowska, 1979, s. 356). Do tych słów nawiązał H. Carr, dla którego zabawa  to „podnietę wzrastania”. Przypisał on także zabawie funkcję oczyszczającą, stąd jego teoria nosi nazwę teorii katarktycznej. H. Spencer pisał o teorii nadmiaru energii. Teorię tą próbował uzasadnić w świetle nauk przyrodniczych: „zwierzęta wysoko zorganizowane, a przede wszystkim istoty ludzkie zaspokajają bez trudu elementarne potrzeby życiowe, a nagromadzony nadmiar sił witalnych wyładowują w zabawach. Szczególnie wiele energii posiadają młodsze osobniki, które muszą walczyć o byt.”(M. Przetacznik-Gierowska, 1979, s. 355).

Teoria ćwiczenia przygotowawczego należy do Karola Groosa. Według niej celem zabawy jest ćwiczenie czynności przydatnych osobnikowi w życiu Teoria funkcji zastępczej i przyjemności funkcjonalnej Edwarda Clepareade’a stała się popularna w pierwszej poł. XX . Polega ona na „(...) daniu osobnikowi możliwości realizowania samego siebie, rozwinięcia swej osobowości, pójścia po linii największego swojego zainteresowania, w tych wypadkach, gdy tego nie może dokonać za pośrednictwem zajęć poważnych. Zabawa jest namiastką, zastępstwem działalności poważnej”. wychodzi z założenia, że „zasadniczym motywem zabawy jest przyjemność, jaką dziecko znajduje w swym działaniu, rezultat tej czynności jest zaś sprawą drugorzędną”.

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

  • Elwira
    odpowiedz

    Lubię spędzać czas z moim dzieckiem, szczególnie się bawić bo wtedy jest radosne. Jak jest ciepło chodzimy na spacery, na place zabaw ale jak jest brzydka pogoda to zabieramy malucha do jakichś sal zabaw. Ostatnio trafiliśmy do loopys world w gdańsku i byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. Panowała bardzo przyjemna atmosfera, było bardzo czysto. Poza tym obsługa była miła a dzieci wspólnie się bawiły. Atrakcji jest tam naprawdę mnóstwo. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Tagi