Funkcje i znaczenie zabawy dla rozwoju człowieka

Funkcje i znaczenie zabawy dla rozwoju człowieka
4.7
3 oceny
Oceń
Drukuj

Wincenty Okoń określa zabawę jako manifestację całej osobowości dziecka kilkuletniego, wchodzącego w założone kontakty ze swoim otoczeniem rzeczowym i ludzkim. Spełnia ona przy tym funkcje, które można określić jako: zabawę - uczenie się, zabawę - pracę i zabawę - aktywność społeczną.


Współcześni psychologowie również  zwracają uwagę na funkcję zabaw dziecięcych. Zdaniem E. A. Arkina zabawa wypełnia i przenika całe życie dziecka, bo znajdują w niej ujście jego uczucia i pragnienia, ciekawość i wyobraźnia. Zabawa nie jest „przelotną zachcianką”, lecz zjawiskiem odpowiadającym możliwościom życiowym dziecka, a zarazem niezbędnym dla ogólnego rozwoju, gdyż „kształtuje i organizuje osobowość dziecka, wzbogaca i doskonali jego siły fizyczne i psychiczne, rozbudza w nim dziarskość, wypełnia radością życia” (E.A Arkin, 1950, s. 140). Według Elizabeth Hurlock „zabawa uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość grupie” (E.Hurlock 1960, s. 426). 

O zabawie pisze również Daniel Borysewicz Elkonin, który wywnioskował, że „ zabawa nie tylko czerpie swoje tematy z warunków życia dzieci, ale że socjalna jej wewnętrzna treść, a natura i pochodzenie, co oznacza, iż rodzą ją warunki życia dziecka w społeczeństwie” ( D.Elkonin, 1984, s. 40). Opracował on także teorię genezy zabawy, wykazał na czym polega społeczny charakter zabawy, rozwinął teorię zabawy z rolami, uzasadnił więc jaki jest związek zabawy z rozwojem psychicznym dzieci i jaki jest jej wpływ na ten rozwój. (W. Okoń, 1987, s. 113-119). Przedstawiciele polskiej psychologii rozwojowej również są zainteresowani znaczeniem zabawy, np. Stefan Szuman dopatrywał się analogii pomiędzy zabawa i nauką twierdząc, iż „zabawa jest naturalną, wrodzoną specjalną metodą uczenia się małego dziecka”, „(…) jest niczym innym, jak żarliwym i zainteresowanym nieświadomym swojego celu, a równocześnie przyjemnym uczeniem się” (Z.Semedeni, 1984, s. 38).

W psychologii rozwojowej wieku dziecięcego możemy przeczytać o funkcjach jakie spełnia zabawa jest formą uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, dzięki którym uczy się celowo i skutecznie oddziaływać na otoczenie. Zabawa pełni także funkcje wartości poznawczych ponieważ podczas zabawy mały człowiek utrwala i doskonali przyswojone sposoby myślenia i działania, a ponadto rozwija swe możliwości umysłowe oraz wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu. Wyobraźnia rozwija się podczas zabawy gdzie jak stwierdza W. Dyner: „Świat rzeczywisty przestawiony w zabawach tematycznych zawsze jest pełen luk i nieznajomości rzeczy, ale dziecko nie postrzega go takim, lecz za pomocą wyobraźni go w wartościowy strukturalnie obraz, a tym sposobem pobudza wyobraźnie nieustannego wysiłku i doskonali jej żywość” (W. Dyner, 1971, s.356). Podczas zabawy następuje kształtowanie uczuć i ich upust zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Zabawa spełnia także funkcje diagnostyczną dla nauczycieli, ponieważ dziecko podczas zabawy informuje o tym co przeżywa, czego doświadczyło, czego było świadkiem. Czynność zabawowa spełni także role socjalizacyjną dlatego iż dziecko uczy się współpracować z innymi, przystosowuje się do określonych norm  i zasad, a także kształci cechy, które są przydatne w życiu społecznym jak wytrwałość i cierpliwość.(M. Przetacznik- Gierowska, 1992, s.117-119).

E. Hurlock wyróżnia cztery funkcje zabawy. Są to:

1. funkcja kształcąca- dziecko w zabawie kształci swoje zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie, a także wiedzę o sobie samym, to znaczy poznaje swoje możliwości i uczy się je oceniać.
2. funkcja wychowawcza – dziecko szczególnie w zabawach grupowych przyswaja różne normy, uczy się przestrzegania reguł postępowania w różnych sytuacjach, uczy się przestrzegania umów z innymi ludźmi.
3. funkcja terapeutyczna, inaczej korekcyjna – w zabawie dziecko ma możliwość z jednej strony uwolnienia się od dręczących je napięć, emocji, a z drugiej uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów osobistych.

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

  • Elwira
    odpowiedz

    Lubię spędzać czas z moim dzieckiem, szczególnie się bawić bo wtedy jest radosne. Jak jest ciepło chodzimy na spacery, na place zabaw ale jak jest brzydka pogoda to zabieramy malucha do jakichś sal zabaw. Ostatnio trafiliśmy do loopys world w gdańsku i byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. Panowała bardzo przyjemna atmosfera, było bardzo czysto. Poza tym obsługa była miła a dzieci wspólnie się bawiły. Atrakcji jest tam naprawdę mnóstwo. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Tagi