Przedszkole Gdańskie Lwy (Gdańsk)

Przedszkole Gdańskie Lwy
zobacz więcej (2)
Adres:
Janusza Meissnera 13, Gdańsk
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa
  • zajęcia teatralne
  • urodziny
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Gdańskie Lwy przeznaczone jest dla 25. dzieci. W przedszkolu są małe, kameralne grupy (max. 11 osób) aby każdy z opiekunów jak i osób prowadzących zajęcia dodatkowe mógł poświęcić odpowiednią ilość czasu dla każdego malucha.

 

WOLNE MIEJSCA W GRUPACH INTEGRACYJNYCH CZEKAJĄ NA TWOJE DZIECKO


Nasze przedszkole to profesjonalna, prywatna placówka prowadząca działalność wychowawczo-edukacyjną dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat (także dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, afazją oraz zespołami genetycznymi).


Chcemy rozbudzać ciekawość dzieci poprzez kreatywne zajęcia oraz indywidualne podejście. Ciekawe świata maluchy mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach, spektaklach teatralnych a także imprezach okazjonalnych organizowanych na terenie jak i poza placówką.

 

Dodatkowo prowadzimy poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

www.gdanskie-lwy.pl

Galeria

Filmy

Program nauczania

Od września 2020 dodatkowo do stałych zajęć edukacyjnych wprowadzamy zajęcia z nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci od 3 roku życia, naukę matematyki oxfordzkim systemem NUMICON oraz drugi język obcy.

Kolorowanki