Edu Przedszkole (Gdańsk)

Edu Przedszkole

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • taniec nowoczesny
  • zajęcia teatralne
  • urodziny
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

EduPrzedszkole jest nową placówką przy Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdańsku. W naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemynajnowsze metody, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci. Kładziemy nacisk na rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka, ale także wspomagamy naukę czytania i pisania. Rozwijamy sprawność umysłową i manualną naszych wychowanków dzięki czemu mają oni mocne podstawy do dalszej edukacji. Przygotowujemy ich do życia w zgodzie z samym sobą, ale również z ludźmi i całym otaczającym światem, przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem. W ramach czesnego oferujemy wypełniony atrakcjami czas przez 10 godzin dziennie: zajęcia wychowania przedszkolnego 5 godzin dziennie, gry i zabawy na świeżym powietrzu, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej,...

Galeria

Kolorowanki