Przedszkole Terapeutyczne Pegaz (Gdańsk)

Przedszkole Terapeutyczne Pegaz
zobacz więcej (7)
Adres:
Powstańców Warszawskich 69, Gdańsk
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • urodziny
  • animacje
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci
  • warsztaty dla rodziców
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Drodzy Rodzice skupiamy się na rozwoju sposobu komunikowania dzieci oraz na wdrażaniu ich do życia społecznego . Przedszkole terapeutyczne Pegaz w Gdańsku efektywnie przygotowuje swoich podopiecznych do edukacji szkolnej i późniejszego samodzielnego życia. Nad edukacją i bezpieczeństwem dzieci czuwa wyspecjalizowany personel: nauczyciele wychowania przedszkolnego , oligofrenopedagodzy oraz terapeuci indywidualni logopedzi , psycholodzy , fizjoterapeuci , terapeuci ręki i integracji sensorycznej. Kameralne grupy i większa liczba opiekunów niż w tradycyjnych przedszkolach gwarantują profesjonalną opiekę dla wszystkich dzieci, zarówno tych wymagających większej uwagi jak i tych, które już teraz świetnie sobie radzą. Przyjmuejmy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat Dla Rodziców Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne to 400zł/miesiąc  (opieka, edukacja, terapie grupowe i indywidualne, wyżywienie i wszelkie...

Galeria

Program nauczania

Realizujemy podstawę programową zgodną z rozporzadzeniem MEN

Kolorowanki