Studio Edukacji Muzycznej Impresja (Gdynia)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Studio Edukacji Muzycznej Impresja
Wielkopolska 403
81-531 Gdynia

Opis obiektu

Studio Edukacji Muzycznej „IMPRESJA” oferuje:   – Naukę gry na pianinie lub gitarze Są to lekcje indywidualne. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych predyspozycji i możliwości danego ucznia. Przygotowujemy również do egzaminów do szkoły muzycznej. Studio przewiduje udział uczniów w konkursach dla młodych instrumentalistów oraz koncertach. Istnieje możliwość wyboru wariantu lekcji – 30 min., 45 min., 60 min. lub 2×30 min. tygodniowo. Po ukończeniu każdego roku nauki uczeń otrzymuje zaświadczenie promocyjne, natomiast dyplom ukończenia kursu uczeń otrzymuje po minimum 6-letnim cyklu kształcenia.   – Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 m-cy. Ogólnorozwojowe zajęcia muzyczno-ruchowe, stymulujące całościowy rozwój dziecka. Na zajęciach śpiewamy, stawiamy pierwsze kroki, gramy na prostych instrumentach muzycznych. Ćwiczenia przy muzyce kształtują motorykę, sprawność ruchową i przyczyniają się do rozwijania zdolności poznawczych.   – Zajęcia dla dzieci...

Kolorowanki