Przedszkole Integracyjne Małe Kroczki (Gdynia)

Przedszkole Integracyjne Małe Kroczki
Adres:
Władysława Sikorskiego 2a, Gdynia
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Otwierając nasze pierwsze przedszkole kilka lat temu przyświecał nam cel, żeby stworzyć miejsce przyjazne dziecku i jego rodzicom. Przyglądamy się emocjom dzieci, rozmawiamy, wspieramy, towarzyszymy. Kładziemy duży nacisk na przyjazną adaptację, w której szanujemy emocje dzieci i rodziców.         Odpowiednia komunikacja z dziećmi jest według nas kluczem do nawiązania odpowiedniej relacji. Słuchamy, nie oceniamy.         Wiemy też, jak ważną rolę w rozwoju dzieci odgrywają odpowiednio dobrane aktywności w ciągu dnia. Staramy się tak komponować plan zajęć, żeby stymulować wszystkie sfery rozwoju dzieci, dając im również czas na beztroską zabawę.         Chcemy przygotować dzieci do nauki w szkole wyposażając je nie tylko w odpowiednie zdolności, wiedzę i sprawność, ale również w wiarę we własne możliwości, asertywność i empatię.         Od początku pracy naszego przedszkola organizowaliśmy kształcenie specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla każdego dziecka...

Galeria

Program nauczania

Nauczyciele będą realizowali zajęcia zgodne z podstawą programową opracowaną przez MEN. Uzupełniając je zabawami sensorycznymi, elementami dziecięcej matematyki, eksperymentami, codzienną dawką zabaw ruchowych oraz obowiązkowo czasem spędzanym na przedszkolnym placu zabaw lub na spacerze.

W przedszkolu będą odbywały się również zajęcia dodatkowe (wliczone w czesne):

JĘZYK ANGIELSKI
JUDO
ZAJĘCIA TANECZNE
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
ZAJĘCIA Z ROBOTEM PHOTON
RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE
WARSZTATY, TEATRZYKI

Kolorowanki