Przedszkole Oksfordzik (Gdynia)

Przedszkole Oksfordzik

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • animacje
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym wspomagającym wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. Nasze działanie jest ściśle zaplanowane i nastawione na stymulowanie rozwoju wielu dziedzin aktywności dzieci, a zwłaszcza sfery językowej, matematyczno-przyrodniczej, fizycznej, muzycznej, artystycznej i społecznej. Program przedszkola Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolu jest realizowana w oparciu o podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz Program Wychowania Przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej będzie wzbogacona przez programy innowacyjne i autorskie. Zajęcia w ramach czesnego:           zajęcia podstawy programowej MEN         zajęcia języka angielskiego – prowadzone przez szkołę językową oraz nauczycieli Przedszkola         rytmika         tańce z choreografem         zumba         zajęcia sportowe z piłkami         eksperymenty i doświadczenia         cykliczne warsztaty z psychologiem         elementy...

Galeria

Kolorowanki