Przedszkole Ptasie Radio (Gdynia)

Przedszkole Ptasie Radio
Oceniono na:
4.6/5
zobacz więcej (7)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Łebska 12, Gdynia
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa

Opis obiektu

Przedszkole Ptasie Radio istnieje od 2012 roku. Za misję stawiamy sobie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci. Towarzysząc im na drodze do poznawaniu świata i zdobywania wiedzy, bierzemy pod uwagę indywidualne możliwości i wrodzony potencjał.   Tworzymy placówkę, która w oparciu o indywidualne potrzeby dziecka, przygotowuje je do bycia jednostką otwartą zarówno na samego siebie jak i na otaczający świat, zdolną do samodzielnego myślenia oraz chętną do podejmowania różnego rodzaju aktywności. We współpracy z rodzicami chcemy tworzyć miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom sprzyjające ich dalszym szkolnym i życiowym sukcesom.   Grupy   Przedszkole przystosowane jest do przyjęcia 44 dzieci. Grupy przedszkolne liczą 18-22 dzieci .   W każdej grupie wiekowej pracuje nauczyciel wychowawca, posiadający wymagane kwalifikacje, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, gier i zabaw tematycznych. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy stwarzają odpowiednie...

Galeria

Program nauczania

Proponowana przez Ptasie Radio oferta edukacyjna nastawiona jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego indywidualnych predyspozycji i osobistych talentów. Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez MEN oraz liczne programy autorskie („Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona, „Glottodydaktyka” prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego i „Bajkoterapia” Marii Molickiej). Dodatkowo w ramach czesnego realizujemy zajęcia z lektorem języka angielskiego, liczne zajęcia umuzykalniające (rytmikę), zajęcia ruchowe (gimnastykę i zawody sportowe) oraz inspirujące spotkania ze sztuką (zajęcia plastyczne, malarskie). Treść naszego programu obejmuje również profilaktykę logopedyczną.

 

Dwujęzyczność

 

Idąc w ślad za najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków obcych proponujemy naszym dzieciom najskuteczniejszy program nauczania języka angielskiego oparty na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej.

 

Edukacja moralno-społeczna

 

Nasz program edukacyjny wspierany jest dodatkową koncepcją wychowania Thomasa Gordona, autora programu „Wychowanie bez porażek”. W oparciu o jego założenia, nasze nauczycielki wspierają autonomiczność każdego dziecka, zachęcają je do samodzielnego myślenia, uczą wyrażania i akceptowania własnych uczuć. 

 

Bajkoterapia

 

W swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy książki autorstwa: Doris Brett - Bajki, które leczą oraz Marii Molickiej – Bajki Terapeutyczne.W swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy również literaturę proponowaną przez program rozwoju czytelnictwa „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Kolorowanki