Przedszkole Ptasie Radio (Gdynia)

Przedszkole Ptasie Radio
Oceniono na:
4.6/5
zobacz więcej (6)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Łebska 12, Gdynia
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa

Opis obiektu

Niepubliczne przedszkole Ptasie Radio rozpoczęło swoją działalność 1 września 2012 roku. Misją naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, zapewniając mu bezpieczne warunki do zdobywania wiedzy i poznawania świata. Przedszkole jest szczególnym miejscem, w którym dziecko staje się członkiem większej zbiorowości. To właśnie w przedszkolu, pod opieką pedagogów, uczy się wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej oraz otwartości na nowe doświadczenia. Poprzez zabawę dziecko wyraża swoje uczucia i pragnienia, daje upust rozbudowanej wyobraźni, rozwija zdolności twórcze oraz tworzy formę więzi ze społeczeństwem. Tworzymy placówkę, która w oparciu o indywidualne potrzeby dziecka, przygotowuje je do bycia jednostką otwartą zarówno na samego siebie jak i na otaczający świat, zdolną do samodzielnego myślenia oraz chętną do podejmowania różnego rodzaju aktywności. We współpracy z rodzicami chcemy...

Galeria

Program nauczania

Proponowana przez Ptasie Radio oferta edukacyjna nastawiona jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego indywidualnych predyspozycji i osobistych talentów. Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez MEN oraz liczne programy autorskie („Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona, „Glottodydaktyka” prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego i „Bajkoterapia” Marii Molickiej). Dodatkowo w ramach czesnego realizujemy zajęcia z lektorem języka angielskiego, liczne zajęcia umuzykalniające (rytmikę), zajęcia ruchowe (gimnastykę i zawody sportowe) oraz inspirujące spotkania ze sztuką (zajęcia plastyczne, malarskie). Treść naszego programu obejmuje również profilaktykę logopedyczną.

Kolorowanki