Przedszkole Włączające Kot Filemon (Gliwice)

Przedszkole Włączające Kot Filemon
zobacz więcej (7)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • indywidualna opieka nad dziećmi
 • warsztaty dla rodziców

Opis obiektu

Przedszkole Kot Filemon ukierunkowane jest na wielostronny rozwój dziecka. Za cel stawiamy sobie naukę tolerancji oraz otwieranie dzieci na świat i innych ludzi. Kreujemy aktywne i bogate wnętrze naszych dzieci. Uczymy przestrzegania praw dziecka, bierzemy pod uwagę jego potrzeby i oczekiwania rodziców.

 

Przedszkole przyjmuje bezpłatnie dzieci z diagnozą spektrum autyzmu posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym. Realizujemy zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

 

Pracujemy 12 miesięcy w roku, w godzinach od 6.00 do 18.00 Do dyspozycji dzieci mamy 6 dużych, jasnych i przestrzennych sal, kąciki zainteresowań, ciekawe gry i zabawy dydaktyczne. W okresie letnim zajęcia również odbywają się w dużym ogrodzie w skład którego wchodzą: boisko, plac zabaw oraz wiele terenów zielonych. 

www.przedszkole-kot.pl/kot_filemon/index.php

Galeria

Program nauczania

Realizujemy program nauczania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN, wpis do ewidencji placówek oświatowych nr 13/2011/P z dnia 28.XI.2011 r. oraz program autorski.

 

W trosce o prawidłowy rozwój dziecka zatrudniamy psychologa, który na bieżąco niweluje zachowania dysfunkcyjne u dzieci poprzez zajęcia indywidualne z dziećmi oraz kontakty z rodzicami.

 

W naszym przedszkolu oprócz zajęć dydaktycznych dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych:

 

 • Rytmika

 

są to zajęcia mające na celu ogólne uwrażliwianie dzieci na muzykę. Głównym założeniem zajęć jest umuzykalnienie dzieci poprzez obcowanie dzieci z muzykę i towarzyszące temu zabawy i ćwiczenia, które mają sprawiać dzieciom radość.

 

 • Zajęcia plastyczne

 

zajęcia, które mają na celu wprowadzanie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę rónymi technikami plastycznymi. W ten sposób pragniemy uwrażliwić dziecko na piękno, a także kształtować w nim zmysł estetyczny.

 

 • Zajęcia taneczne

 

są zajęcia uwrażliwiające na sztukę, oraz rozwijające zdolności taneczne i artystyczne dzieci. Poprzez taniec i ekspresje dzieci rozwijają poczucie harmonii i piękna.

 

 • Zajęcia logopedyczne

 

zajęcia obejmują badania wstępne i rozpoznanie wad wymowy, oraz ich terapie, a w grupach młodszych profilaktykę.

 

 • Nauka języka angielskiego.


 • Warsztaty dla rodziców (konsultacje indywidualne ze specjalistą)
 • Zabawa w Judo dla przedszkolaków


Zajęcia dla przedszkolaków, mają na celu wszechstronny rozwój dziecka poprzez gry i zabawy ruchowe, proste techniki judo dostosowane do wieku dziecka. Mają zachęcić przedszkolaki do ruchu, pozwolić na pozytywne wykorzystanie ich energii w bezpiecznej rywalizacji, zaprezentować zasady judo.Podczas wakacji w przedszkolu prowadzone będą zajęcia z Judo również dla dzieci nie uczęszczjących do naszego placówki.

 • Przedszkolaki na basenach i szachach


Zajęcia prowadzone są na pływalni “Jasna”. Prowadzone są w formie zabawy, mają na celu oswajanie dzieci z wodą, uczenia podstawowych umiejętności pływackich oraz zasad bezpiecznego poruszania się i korzystania z publicznego basenu.

Kolorowanki