Gramy w zielone - scenariusz zajęć otwartych dla 3 latków

Gramy w zielone - scenariusz zajęć otwartych dla 3 latków
4.0
2 oceny
Oceń

Temat tygodnia: Wiosna idzie przez świat.
Temat zajęć: Gramy w zielone.

Cele ogólne:
- wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
- rozwijanie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
- promowanie zdrowego sposobu odżywiania się;
- czerpanie radości ze wspólnej zabawy, integracja z rodzicami.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozpoznaje poszczególne części ciała i dotyka je;
- poznaje charakterystyczne oznaki wiosny;
- kojarzy kolor zielony z wiosną;
- słucha opowiadania „Zielona żabka”;
- udziela odpowiedzi dotyczących treści wysłuchanego opowiadania;
- rozpoznaje zielony kolor w otoczeniu;
- dostosowuje dynamikę ruchów do tempa i dynamiki utworu muzycznego;
- odtwarza ruchem treść utworu muzycznego zgodnie z umówionym sposobem;
- śpiewa piosenkę „Marcowe żaby”, ilustrując jej treść ruchem;
- wykonuje żabkę z rolki po papierze toaletowym i kolorowego papieru;
- wykonuje kanapki z przygotowanych produktów;
- stosuje się do umów i zasad obowiązujących w grupie;
- integruje się z rodzicem, współdziała z nim;
- stosuje się do poleceń, wykonuje zaproponowane działania;
- współdziała w zespole;
- utrzymuje porządek w otoczeniu.

Metody pracy:
- słowne,
- praktyczne,
- pedagogiki zabawy.

Formy organizacyjne zajęć:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Środki i pomoce dydaktyczne:
Miska z wodą, liść nenufaru, żabka; list od wiosny; ilustracje/sylwety słońca, bociana, skowronka, jaskółki, niedźwiedzia, jeża, żaby, tulipana, krokusa, przebiśniegu; opowiadanie B. Formy „Zielona żabka”; opaski: żaby, biedronki, bociana; chusta animacyjna, żabia rodzina z orgiami, nagranie muzyki relaksacyjnej; piosenka „Jam jest żabka”; nagrania skocznej melodii z przerwami; piosenka „Marcowe żaby”; rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier, klej, nożyczki; produkty do robienia kanapek, nożyki plastikowe, talerzyki.

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie „Witają się poszczególne części ciała”.

 

2. Zabawa relaksacyjno-wyciszająca „Z rąk do rąk”. Dzieci podają sobie miseczkę z wodą, w której pływa liść nenufaru z żabką. Starają się tak podawać miseczkę, aby woda nie wylała się i żabka nie wpadła do wody.

 

3. „List od pani Wiosny”. Odczytanie listu od pani wiosny, zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy tej pory roku.

 

4. Słuchanie opowiadania „Zielona żabka”. Rozmowa na podstawie treści opowiadania:
- dlaczego żabka była smutna?
- kogo żabka spotkała nad stawem?
- czego żabka zazdrościła innym owadom?
- kto chciał ją zjeść?
- czy udało się bocianowi złapać żabkę?
- dlaczego bocian nie zobaczył żabki w trawie?

 

5. Zabawa „Szukamy zielonego koloru”. Wybrane dziecko szuka w najbliższym otoczeniu przedmiotu w kolorze zielonym, podchodzi do niego i dotyka go.

 

6. Zabawa „ Budzimy żabki”. Na chuście animacyjnej leży rodzina żabek. Dzieci do muzyki podnoszą delikatnie chustę i budzą żabki.

 

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „Jam jest żabka”. Nauczyciel śpiewa piosenkę pokazując co robi żabka, a dzieci ją naśladują. Następnie  do zabawy zaprasza rodziców.

 

8. Zabawa „Taniec żabek”. Dzieci skaczą jak żabki do muzyki, na przerwę w muzyce chowają się przed bocianem.

 

9. Piosenka „Marcowe żaby”. Śpiewanie piosenki dla wszystkich żabek, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchów.

 

10. Praca plastyczna „Żabia rodzinka”. Wykonanie żabki z rolki po papierze toaletowym wcześniej pomalowanym przez dzieci na kolor zielony. Wycinanie (pomagają rodzice) głowy, brzuszka, łapek i naklejanie na rolce. Zorganizowanie wystawy.

 

11. „ Wiosenne kanapki”- robienie zdrowych, kolorowych kanapek wspólnie z rodzicami - degustacja.

 

12. Pożegnanie piosenką „Zielona ściana tataraku”.

ZIELONA ŻABKA

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż rozmyślała.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi