Przedszkole Dom Małego Skrzata z oddziałami integracyjnymi (Grudziądz)

Przedszkole Dom Małego Skrzata z oddziałami integracyjnymi
zobacz więcej (4)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Waryńskiego 104, Grudziądz
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • taniec nowoczesny

Opis obiektu

Przedszkole Dom Małego Skrzata z oddziałami integracyjnymi to placówka, która zapewnia dzieciom opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga specjalnego, surdopedagoga, tyflopedagoga, rehabilitanta ruchowego, lekarza i pielęgniarki. 

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 8 lat. Wszyscy nasi pracownicy posiadają ukończone specjalistyczne kursy uprawniające do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a w szczególności z dziećmi autystycznymi. 

 

Przy przedszkolu funkcjonują: żłobek, klub dziecięcy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Centrum Diagnozy, Terapii i Rozwoju Dzieci Autystycznych.

 

 

 

Galeria

Program nauczania

Przedszkole Dom Małego Skrzata wprowadza w roku szkolnym 2009/2010 do swoich zadań organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności, do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym. Działania placówki w tym zakresie obejmują:

 

 • rehabilitację ruchową
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego (reakcje emocjonalne, kontrolowanie emocji, reakcja na kontakt fizyczny).
 • stymulację polisensoryczną
 • wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka przedszkolnego - stymulowanie zaburzonych funkcji
 • wspomaganie rozwoju poznawczego (zdolność koncentrowania uwagi, rozumienie komunikatów, świadomość własnego ciała i orientacja w otoczeniu, uczenie się wykonywania nowych zadań);
 • wspomaganie rozwoju społecznego (nawiązywanie kontaktu, reakcje w kontaktach z innymi);
 • terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy
 • stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania)
 • inne rodzaje terapii w zależności od potrzeb zainteresowanych.

Kolorowanki