Grupy mieszane wiekowo w przedszkolu

Grupy mieszane wiekowo w przedszkolu
Drukuj Skomentuj

Karolina Borkiewicz
Większość polskich placówek wychowania przedszkolnego od lat praktykuje system dobierania dzieci do grup ze względu na rocznik urodzenia. To dobrze znany system – większość z nas właśnie w takim się uczyła. Powszechnie przyjmuje się, że trzylatki rozpoczynające edukację przedszkolną trafiają do jednej grupy i wspólnie wędrują po szczeblach edukacji. Jednak w ciągu ostatnich lat, za sprawą zmian w systemie oświaty, coraz częstsze staje się zjawisko mieszanych grup wiekowych.

Grupy mieszane wiekowo to olbrzymie wyzwanie. Przedszkolaki w różnym wieku mają różne potrzeby – młodsze potrzebują dłuższych spacerów, drzemki, dłużej jedzą, myją zęby, ubierają się, korzystają też z innych zabawek czy pomocy dydaktycznych. Starsze muszą realizować program przygotowujący je do szkoły, powinny mieć dostęp do materiałów edukacyjnych wspierających proces nauki liczenia, pisania i doświadczania świata. Ważne jest otoczenie, logicznie uporządkowana przestrzeń, odpowiednie materiały dydaktyczne i wykwalifikowana kadra, która nie jest autorytarna. Grupy zróżnicowane wiekowo wymagają od opiekunów dużo więcej pracy i serca. Tak, właśnie serca, ponieważ sukces bądź porażka w takiej sytuacji zależą przede wszystkim od podejścia i systemu pracy nauczyciela.

 

Organizacja zajęć w grupie dzieci w różnym wieku jest trudniejsza niż w grupie jednolitej ze względu na konieczność prowadzenia pracy na kilku poziomach. Zajęcia są różnicowane pod kątem rodzaju, treści i czasu trwania. Ważne jest staranne dobieranie zagadnień ze względu na wiek, możliwości i indywidualny poziom rozwoju dzieci. Metody i formy pracy muszą być starannie przemyślane; uatrakcyjnieniu zajęć mogą służyć np. środki i pomoce wizualne. Niektóre zajęcia i czynności możemy prowadzić z całą grupą, różnicując tylko zadania. Na przykład podczas zajęć plastycznych dzieci młodsze mogą wykonać pracę na temat dowolny, a starsze – na temat określony przez nauczyciela. Można także różnicować techniki pracy, np. maluchy rysują kredkami, a starsze dzieci – wykonują kolaż z różnorodnych materiałów. Z kolei podczas pracy z ilustracją zadaniem dzieci młodszych może być policzenie postaci i opisanie ich wyglądu, a starszych – ułożenie opowiadania w oparciu o to, co widać na obrazku.

 

Wspólne dla dzieci w różnym wieku zajęcia, zabawy czy wywiązywanie się ze swoich obowiązków (np. podczas dyżurów) sprawiają, że przedszkolaki nawiązują serdeczne, przyjazne, pełne zrozumienia kontakty, zarówno pomiędzy sobą, jak i z nauczycielem. Zbliżają się do siebie i kształtują postawy wpływające na ich zachowanie także w innych środowiskach, nie tylko na bieżąco, ale także w przyszłości. Warto więc kierować się zasadą przydzielania każdemu zadań wedle potrzeb i możliwości. Dzięki temu młodsi będą mogli nauczyć się czegoś nowego, starsi zaś wykorzystają swoje zasoby do realizacji wspólnego celu. Wpłynie to na kształtowanie takich wartości jak: empatia, wzajemny szacunek i gotowość do pomocy, przy jednoczesnym tworzeniu pozytywnego wizerunku samego siebie. Zorganizowanie grupy mieszanej, tak aby dobrze funkcjonowała, wymaga sporo trudu i przemyślanych rozwiązań. Potrzebne są zarówno odpowiednie materiały dydaktyczne, jak i wykwalifikowana, zaangażowana kadra, która wykaże się bardzo dobrą znajomością potrzeb dzieci.

 

O tym, jakie korzyści przynosi praca w przedszkolnych grupach mieszanych i czy powszechne zastrzeżenia wobec nich są uzasadnione, przeczytają Państwo w miesięczniku „Przedszkole” nr 6 (130), czerwiec–lipiec 2020 wydawanym przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze.

 

 

Źródło: materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!