Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym

Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
Drukuj Skomentuj

Artykuł przedstawia najciekawsze gry i zabawy polecane dla nauczycieli w celu rozwoju funkcji językowych u dzieci. Regularne stosowanie zestawu gier w przedziale wiekowym dzieci  3-6 lat prowadzi do rozwoju języka oraz zniwelowaniem niewielkich zaburzeń językowych związanych z niedostatecznym rozwojem funkcji językowych na tym etapie edukacji.


Jaki cel ma stosowanie gier i zabaw językowych?

 

Warto stosować gry i zabawy dydaktyczne, bo wspierają one proces wychowania, nauczania, rozwój mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym. Zmniejszenie barier w kształtowaniu się poprawnej mowy i myślenia dziecka, jest wynikiem uruchomienia mechanizmów poznawczo-orientacyjnych i wychowawczo- społecznych. Najważniejszą funkcją gier i zabaw dydaktycznych jest rozbudzanie ciekawości, entuzjazmu, pozytywnych postaw do podejmowania i realizacji zadań stawianych dziecku na etapie edukacji przedszkolnej. Szeroki zestaw ćwiczeń i zadań realizowanych poprzez gry i zabawy dydaktyczne, budzi wśród dzieci poczucie optymizmu, sukcesów i oczekiwanych wyników, które przekładają się na rozwijanie mowy i procesów poznawczych dziecka przedszkolnego. Jest to możliwe dzięki występowaniu w zabawie dydaktycznej odpowiedniej formy realizowania danej informacji lub ćwiczenia, skutkiem czego jest osiągnięcie oczekiwanego wyniku. Do pozytywnych rezultatów zadania można zaliczyć rozszyfrowanie łamigłówki, rozwiązanie krzyżówki, zagadki itp. W chwili gdy dziecko zrozumie określone zadanie, wykaże chęć jego realizacji oraz podejmie działanie zmierzające do jego wykonania, zabawa lub gra przybiera charakter czynnika aktywizującego jego  poznawczą i emocjonalno-społeczną sferę życia. Grę i zabawę można także zaliczyć do środka zaspokajającego potrzebę osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Proces zdobywania i kształtowania informacji jest motywowany poprzez potrzeby i zadania, które niezbędne są do wzbudzania aktywności poznawczej przedszkolaka. Gry i zabawy, a następnie coraz to dokładniejsze zadania stawiane dzieciom będą przez nie realizowane z ochotą, gdy dzieci pomyślą o nich,  jako o zadaniach własnych. Plusem stosowania zabaw i gier dydaktycznych jest:

 

  • chęć i potrzeba realizacji i zaspokojenia potrzeb natury poznawczej przez dziecko; 
  • chęć wglądu na wynik własnych działań,
  •  możliwość ich użycia i zdobywania odpowiednich osiągnięć w zabawie, grze, a następnie nauce.

Sprawdź również: Rytmika dla dzieci

 

 

Pozytywne aspekty stosowanie gier i zabaw dydaktycznych

 

Zabawy dydaktyczne odgrywają znaczącą rolę w osiąganiu celów poznawczych w czasie zdobywania zdolności w mówieniu i myśleniu. Należy pamiętać, że za podstawę kształtowania umiejętności mówienia dzieci, przyjmuje się wszechstronne rozwijanie ich osobowości. Ważne jest stosowanie metod, które w największy sposób wpływają na chęć zdobywania wiedzy  przez dziecko oraz  zawierają odpowiednie postawy, których przejawianie i realizacja są potrzebne do przyszłego życia w społeczeństwie. Metody te kształcą mowę, poprawiają myślenie i  wpływają na chęć samodzielnego odkrywania „tajemnic” otaczających dziecko. Przedszkolak stara się także łączyć treści, które zdobywa w trakcie gry i zabawy dydaktycznej  z własnym doświadczeniem.  Czynności poszukiwania, przeżywania, odkrywania wiadomości docierających do dziecka, poprawia umiejętność rozumienia tych informacji oraz wypowiadania się na ich temat. Stosowane rodzaje gier i zabaw dydaktycznych pełnią ważną funkcję w pobudzaniu dziecka do rozwoju mowy i myślenia, które wywołują specyficzne przeżycia emocjonalne związane z rozwojem tych umiejętności.

Na poziomie edukacji przedszkolnej mamy do czynienia z ćwiczeniami, skupiającymi się na poprawnym formułowaniu swych myśli, ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczeń ortofonicznych oraz ćwiczeń mające na celu stymulowanie poprawnej wymowy dziecka przedszkolnego, które tym samym mają wpływ na właściwy rozwój jego procesów myślowych. Gry i zabawy dydaktyczne wpływają w znacznym stopniu na rozwój funkcji percepcyjnych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym. Poprawiają i stymulują czynności intelektualne dziecka, które są potrzebne do zdobywania kolejnych umiejętności i nawyków. Dzięki nim możliwe jest przechodzenie z jednego poziomu myślenia (konkretno-sytuacyjne) do kolejnego (konkretno-wyobrażeniowe).

 

Źródło: www.lscdn.pl


Sprawdź także: Co kupić na zakończenie roku wychowawcy w przedszkolu?

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)