„Ile to jest CZTERY i jak wygląda?” - scenariusz zajęć dla dzieci od 3 do 6 lat

„Ile to jest CZTERY i jak wygląda?” - scenariusz zajęć dla dzieci od 3 do 6 lat
Oceń

Zakres treści programowych: poznawanie znaczenia matematyki.
Grupa integracyjna: Słoneczka (3 - 6 l.).

Cel ogólny:

 

wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby;
zapoznanie z graficznym zapisem cyfry 4.

Cele szczegółowe:

 

 • dziecko wsłuchuje się w melodie i rytm wypowiadanych liczebników;
 • wskazuje na palcach wypowiadane liczebniki;
 • przelicza elementy znajdujące sie w zbiorach;
 • dopasowuje do zbioru kartonik z odpowiednią ilością kropek (3-4l.);
 • odnajduje etykietę z graficznym zapisem cyfry pasującej do wybranego wcześniej kartonika (5-6l.)
 • przelicza z zamkniętymi oczami wypukłości znajdujące sie na karcie pracy (3-4l. - z pomoca nauczyciela, 5-6l. samodzielnie);
 • rysuje palcem po śladzie prezentowanej cyfry narysowanej na tekturze falistej;
 • rysuje mazakiem na planszy cztery podane przez nauczyciela elementy.


Metody: 

praktycznego działania, aktywizujaca, problemowa.

Formy:

 

indywidualna, zespołowa.

Pomoce dydaktyczne: 

 • kartoniki z kropkami wskazujacymi ilość( 1-4),
 • dwustronna etykieta cyfry cztery (1-sza str..: graficzny zapis cyfry umieszczony na papierze o dużej gramaturze , 2-ga str. cztery wypukłe czarne kropki ),
 • klocki i szarfy,
 • mazaki i plansze do wielokrotnego pisania.

 

Przebieg zajęć:

 

1. Przedstawienie tematu zajęć : „Ile to jest CZTERY i jak wygląda”.

 

2. Zabawa ruchowa.

 

Dzieci przemieszczają się po całej sali i na podany sygnał ustawiaja sie wg. polecenia nauczyciela: 5-6 l. werbalne polecenie, 3-4 l. polecenie wspomagane graficznym wzorem – ustawienie w kole, rzędzie, szeregu, parach.

3. Dzieci ustawiaja się na równoległych liniach - po przeciwnej stronie chłopcy i dziewczynki.

 

4. Zabawa pt. „Co w tych szarfach jest”.

 

Nauczyciel układa cztery szarfy i wkłada odpowiednio do każdej: 1, 2, 3, 4 klocki, w tym czasie  zadaniem dzieci jest:

 

 • przeliczenie klocków i wskazanie odpowiedniej ilości palców,
 • wskazanie odpowiedniej kartki z prawidłową ilością kropek - odpowiadającą ilości klocków (3-4 l.),
 • dopasowanie do kartoników etykiet z graficznym zapisem cyfr (5-6 l.),
 • odpowiedź na pytanie : czy wiesz jak sprawdzić, czy tyle samo jest klocków, co wskazanych kropek /przeliczenie kropek i klocków lub nałożenie klocków na kropki/?

 

5. Zabawa ruchowa.

Dzieci poruszają się do wybranej skocznej melodii, która zostaje przerwana poleceniem "stań prościutko". Dzieci przez krótki czas mają za zadanie pozostać w takiej pozycji bez poruszenia się.

 

6. Zabawa: „dotykamy i sprawdzamy ile kropek mamy”.

Dzieci z zamknietymi oczami badają otrzymany do rąk kartonik. Pokazują na palcach, ile odkryły na nim wypukłych kropek. Otwierają oczy i przeliczają je ponownie. Odwracają karton i palcem kreślą narysowany graficzny zapis cyfry 4.

7. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 

Dzieci rysują mazakiem na tabliczkach wielokrotnego użycia podaną przez nauczyciela ilość kropek, kresek, śnieżek.

8. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

 

Gdzie najczęściej mamy do czynienia z cyfrą 4 (cztery koła..., cztery rogi..., cztery pory..., cztery nogi ..., cztery ćwiartki).

Dowolna aktywność rysunkowa dzieci na tabliczkach.

 

 

Autor:  Ewa Jaszczyszyn

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi