Innowacja pedagogiczna pt. „Lubię książki”

Innowacja pedagogiczna pt. „Lubię książki”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

„Lubię książki”.

 

PRZEDSZKOLE W TRĄBKACH WIELKICH

 

mgr Agnieszka Krawczyk

OPIS INOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

1. Tytuł innowacji pedagogicznej: Lubię książki.

 

2. Autor: Agnieszka Krawczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

3. Typ innowacji: metodyczna, programowa.

 

4. Miejsce realizacji: Przedszkole w Trąbkach Wielkich.

 

5. Zasięg innowacji: dzieci 3, 4, 5, 6 - letnie

 

6. Czas realizacji: 1.09.2016 r. - 28.06.2019 r.

 

7. Koszty realizacji: nauczyciele w swoim zakresie przygotowują pomoce dydaktyczne. Przedszkole dysponuje kserokopiarką i komputerem co stwarza możliwość drukowania i powielania niezbędnych materiałów dydaktycznych. Można także skorzystać z tablicy interaktywnej, którą można wykorzystać do kart pracy dla całej grupy.

 

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 ze zm.).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 ze zm.).

 

I. Idea innowacji pedagogicznej

 

Książka jest podstawowym narzędziem w pracy nauczyciela. Każdy, kto chce uczyć swoich wychowanków musi być niezwykle aktywnym, kreatywnym i systematycznym nauczycielem. Na nas spoczywa odpowiedzialność i obowiązek przekazania naszym dzieciom wszystkiego,co niezbędne, by się rozwijały. Mądry nauczyciel to taki, który „zaraża” dzieci swoją pasją, bo przecież ten zawód powinien nią być. Dla mnie jest.

 

Na początku chciałabym przypomnieć nam dorosłym, co to jest bajka - pisana jest wierszem lub prozą, jest to opowiastka z morałem, w której zwierzęta lub przedmioty obdarzone są mową i ludzką mentalnością. Bajka powszechnie występuje w folklorze i literaturze dziecięcej.

 

Nieco inne źródło mówi, że bajka to opowiadanie o treści fantastycznej, wymysł, kłamstwo, coś pięknego, wspaniałego. Jest to krótki utwór, przeważnie wierszowany, o charakterze satyrycznym i dydaktycznym.

 

Bajki nas uczą , bawią, wprowadzają w fantastyczny świat, pozwalają nam spojrzeć na świat innymi oczami, dostrzegać dobro i zło. Dzięki bajkom możemy wyciągać wnioski, czasem coś poprawić lub po prostu zastanowić się.

 

Baśń, to epicki gatunek literatury ludowej, fantastyczna historia, zwykle wywodząca się z ludowych opowieści zawierająca ludowy światopogląd (m. in. wiara w ingerencję sił pozaziemskich, antropomorfizacja przyrody, kodeks norm). W baśni różnych kultur występuje wiele wspólnych motywów i wątków. W typowej baśni europejskiej biedny, dzielny i pomysłowy bohater przeżywa przygody mające charakter próby, po których osiąga zamierzony cel i szczęście. Baśnie germańskie zebrane przez braci Grimm występowały w wielu wersjach, np. Kopciuszek, Śpiąca Królewna, są znane również ze zbioru Charlesa Perraulta. Forma może być też zmieniona w celu przekazania konkretnego morału lub dopasowania z określonej konwencji literackiej, jak np. w baśniach duńskiego pisarza H.Ch. Andersena. W Polsce baśnie ludowe zbierali, opracowywali i publikowali K.W. Wójcicki (1837), A.J. Glioski (1853).

 

Inne źródło mówi, że baśń to opowieść o treści fantastycznej lub legendarnej. To zmyślona, nieprawdopodobna historia.

 

Literatura dziecięca ma ogromny wpływ na rozwój umysłowy dzieci, zarówno tych małych jak i tych starszych. To dzięki nim skłaniamy dzieci do rozwijania i poszerzania słownictwa, wypowiadania się na podstawie ilustracji, pobudzania wyobraźni, kreatywności i twórczości. Dzieci same mogą wymyślać bajki lub tworzyć własne zakończenia, do tych już istniejących. Z książką mogą się bawić już od najmłodszych lat. Od nas dorosłych tylko zależy, by korzystały z nich w odpowiedni sposób. Poprzez proste codzienne czynności możemy wprowadzić u dzieci nawyk i chęć sięgania po książki. Na początku je oglądamy, opowiadamy obrazki, wybieramy krótkie bajeczki i zwracamy uwagę, by o nie dbać i oglądać z czystymi rączkami przy stoliku, czy łóżku. Codzienne czytanie dzieciom bajek na pewno zachęci je do sięgania po nie i ułatwi później naukę w szkole.

 

Program ten ma za zadanie szerzyć czytelnictwo już u najmłodszych dzieci, zachęcać rodziców do czytania dzieciom różnych książek, oraz do znajomości znanych bajek. Program uczy także odzwierciedlania bajek w zabawie oraz rozwijania talentów aktorskich w organizowanych przedstawieniach teatralnych.

 

Na koniec roku szkolnego zaplanowałam sprawdzenie efektów, jakie przyniósł ten program. Przeprowadzę ankietę wśród nauczycieli, rodziców. Będzie to test wiedzy w najstarszych grupach wiekowych oraz mini test dla maluchów. Wyniki posłużą mi do ewentualnych modyfikacji, które wprowadzę po pierwszym roku od wdrożenia.
Do napisana tego programu skłoniło mnie zamiłowanie do książek i chciałabym to zaszczepić swoim wychowankom. Wprowadzenie go w placówce na pewno mi w tym pomoże. W tym celu pomocne będą kąciki książek, które znajdują się w każdej sali, a także współpraca z rodzicami i możliwość wypożyczania książek z biblioteki.

 

Rodzaj innowacji:

  • programowa,
  • metodyczna,

 

II. Zakres innowacji:

  • innowacją objęte będą dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie w zależności od tego jaką grupę w danym roku dostanę pod opiekę,
  • innowacja będzie dotyczyła wybranych treści edukacyjnych, środków realizacji i harmonogramu działań.

 

III. Cele innowacji:

 

a) cele ogólne:
1. Rozwijanie zainteresowania tradycyjnymi bajkami /baśniami.
2. Zachęcanie i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

3. Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości.
4. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom pod hasłem : „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”.

 

b) cele operacyjne, dziecko potrafi:
1. Wykazuje się znajomością treści bajek/baśni.
2. Dokonuje oceny postawy bohaterów.
3. Dostrzega dobro i zło, dostrzega potrzeby innych.
4. Szanuje i dba o książki.
5. Posługuje się książkami zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Samodzielnie próbuje opowiadać bajkę na podstawie ilustracji.
7. Chętnie słucha czytanych książek.
8. Aktywnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych.
9. Posługuje się rekwizytami.
10. Odgrywa role w zabawach parateatralnych, dramowych.
11. Rozwija swoją wyobraźnię.
12. Jest kreatywne, twórcze.
13. Posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się pełnymi zdaniami.

 

IV. Opis innowacji – Treści dydaktyczne.

 

Kolejność treści dydaktycznych jest dowolnie wybierana przez nauczyciela. W grupie chciałabym wprowadzić cykl tematyczny „Poznajemy baśnie”. Poniższy spis zawiera tytuły bajek i baśni, z którymi chciałabym, by zostały zapoznane dzieci. Kolejność czytania poszczególnych baśni jest dowolna. Nauczyciel raz w miesiącu przeczyta daną baśń, a na koniec o niej porozmawia wraz z dziećmi. Podczas takiej rozmowy starsze przedszkolaki mogą zostać zapoznane np., z jakiego kraju pochodzi dana baśń. Zajęcia mogą być przeprowadzone według pomysłowości i kreatywności nauczyciela. Termin realizacji jest całkowicie dobrowolny, nauczyciel sam decyduje którego dnia w miesiącu przeczyta dzieciom baśń. W czerwcu starsze dzieci rozwiążą test znajomości, ankietę, a młodsze mini test.

 

Dalsza część publikacji znajduje się w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi