Ja i moje prawa, zainteresowania i ulubione zabawy - scenariusz dla 4-6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Ja i moje prawa, zainteresowania i ulubione zabawy - scenariusz dla 4-6 latków
Oceń
{

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW

 

23 listopad 2016

 

Przedszkole Nr 1 Dobre Miasto

Grupa: dzieci 4,5,6 letnie

 

Temat kompleksowy: Ja i moje prawa, zainteresowania i ulubione zabawy.

 

Temat zajęcia: „Co robić, żeby nie nudzić się w długie jesienne wieczory?”- rozwiązywanie problemów indywidualnie i zespołowo, tworzenie prostych gier ściganek na interesujące dzieci tematy.

Metody aktywne:
- pracy we współpracy,
- słoneczko - definiowanie pojęć,
- czynnościowego nauczania matematyki,
- odimienna nauka czytania I. Majchrzak,
- zumba - gimnastyka przy muzyce,
- inscenizacja ruchowa wiersza.

Obszary postawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

Treści programowe - zamierzone efekty (dziecko):
2,3,4 - stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych, zgodnie wykonuje w zespole z innymi dziećmi powierzone zadanie,  1,2
2,3,4 - w zrozumiały sposób mówi o swoich propozycjach, potrzebach i decyzjach 3,4
4 - układa z rozsypanki literowej wyrazy - imiona 14,10
2,3 - odnajduje swoje imię, łączy w pary takie same wyrazy, układa proste wyrazy z liter wg. wzoru 14,2
3,4 - rozpoznaje cyfry 0-9, 13,4
2,3,4 - rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne 13,8
2,3,4 - potrafi  przyporządkować rekwizyty do zawodów, do zainteresowań 4,3
2,3,4 - konstruuje gry z pomocą nauczyciela i samodzielnie lub zespołowo, tworzy ścigankę, wymyśla fabułę i określa cel gry 13,3

Środki dydaktyczne:
czapka kolejarza, budynek dworca na tablicy , słoneczko, nazwy miejscowości na paskach brystolu, wizytówki z imionami dzieci, kształty gier wycięte z brystolu, figury geometryczne, klej, kredki, mazaki, kostki z kartonu, rozsypanka literowa, rozsypanka sylabowa, koperty, lizaki cyfrowe, 4 pudełka  z akcesoriami, wyrazy do czytania globalnego, płyta z piosenką.


Przebieg zajęcia:

 

Wstęp:

 

Powitanie gości piosenką „Witamy mamy bardzo wesoło”.

 

Dzieci śpiewają witając wszystkich :

 

Witamy rodziców bardzo wesoło, teraz dla rodziców klaszcze całe koło - klap, klap, klap...
Witamy panie bardzo wesoło, teraz dla pań tupie całe koło - tup, tup, tup…
Witamy dzieci bardzo wesoło, teraz do dzieci macha całe koło - pa, pa, pa…
Rozmowa przed tablicą - słoneczko. Podsumowanie propozycji dzieci do zajęć i zabaw w długie wieczory w rodzinnym gronie.
Dzisiaj być może poznamy następne sposoby na nudę, ale najpierw rozwiążcie zagadkę.

Uwaga! Rusza, podróż się zaczyna.
Już się koła toczą po stalowych szynach.
Mknie szybko po torach i dudnią wagony.
Przewozi ludzi w dalekie strony.

Zanim wsiądziecie do pociągu spójrzcie na swoje bilety. Każdy z was ma przyklejony symbol - figury: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt w 4  kolorach: żółty, czerwony, niebieski, zielony. Każdy symbol ma cyfrę 1, 2 lub 3.

Część główna:

 

Podróż pociągiem do kolejnych stacji przy muzyce „Ciuch, ciuch ciuch” - rozwiązywanie problemów. Do 1 stacji dz. jadą w wagonach ustawieni wg. kolorów.

1. PUDEŁKOWO

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi