Ja i świat wokół mnie, poznaj swoje prawa - scenariusz zajęć koleżeńskich

Ja i świat wokół mnie, poznaj swoje prawa - scenariusz zajęć koleżeńskich
4.0
2 oceny
Oceń

Cele ogólne:
- klasyfikowanie przedmiotów według jednej lub więcej cech: koloru, kształtu i wielkości
- dostrzeganie odmienności innych, zainteresowanie życiem w innych krajach
- kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności ludzi

Cele operacyjne:
- dz. ma świadomość, że istnieją ludzie o innym kolorze skóry,
- dz. chętnie uczestniczy w zabawie muzyczno-naśladowczej wysłuchując muzyki charakter. dla innych narodowości
- dz. uświadamia sobie fakt, że każdy ma wiele charakter. cech, po których można go rozpoznać
- dz. dokonuje właściwego wyboru klasyfikując i przyporządkowując postać do budynku, symbol do figury i wielkości
- dz. w miarę możliwości wskazuje prawą i lewą rękę oznaczoną symbolem
 
Metody:
czynna, słowna, oglądowa
 
Formy pracy:
z całą grupą, indywidualna
 
Środki dydydaktyczne:
opaski na rękę, list, postacie (murzynka, chińczyka, europejczyka oraz ich domy), chusteczki, wachlarze, szarfy, karty pracy dla każdego dziecka, pacynka, płyta z nagraniami muz.
 
Przebieg:
1. Powitanie piosenką "Dzień dobry, dzień dobry".

2. Odczytanie listu pozostawionego w dziobie bociana o następującej treści:
"Kochane dzieciaki. W czasie mojej podróży z dalekiego kraju odwiedziłem dzieci z Chin, Afryki i Europy, które bardzo chciałyby abyście je poznali. Myślę, że dzisiaj ze swoją panią wyruszycie w daleką podróż po świecie i poznacie moich przyjaciół Murzynkę Alimę, Chinkę Lanshin i Polaka Tadeusza. Zobaczycie na pewno się wam spodoba ta podróż i polubicie moich przyjaciół, którzy także mogą zostać waszymi przyjaciółmi. Wyruszajcie wesołym pociągiem na spotkanie przygody."

Dzieci wsiadają do pociągu przyporządkowując swój kolor opaski do wagonu w rytmie piosenki "Jedzie pociąg z..."

3.
I stacja AFRYKA
II stacja CHINY
III stacja EUROPA

4. Na każdej stacji dzieci wysłuchują ciekawostki dotyczące życia Alimy, Lanshin, Tadeusza oraz wysłuchują muzykę charakter. dla ich krajów i tańczą wykorzystując czekające na nich: szarfy, chustki, wachlarze.

5. Przedszkolaki dostają postacie dzieci z krajów które zwiedziły i naklejają je odpowiednio dopasowując postać z każdego zwiedzonego kraju do domu w którym mieszkają, następnie układają swoje prace na obwodzie koła symbolizując kulę i przyjaźń wszystkich narodów, na kole znajdują się symbole prawa do bycia sobą, nazwiska i imienia, do zabawy, do ochrony zdrowia, do tajemnic, uświadomienie dzieciom, że niezależnie od koloru skóry, języka, wyglądu wszystkie dzieci mają takie same prawa.

6. Na zakończenie dzieci wspólnie z nauczycielkami tworzą krąg i śpiewaj piosenkę M. Jeżowskiej pt. "Kolorowe dzieci".

Opracowanie: Grażyna Adamczyk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi