Jadą Misie - scenariusz zajęć Metodą Dobrego Startu

Jadą Misie - scenariusz zajęć Metodą Dobrego Startu
3.0
6 ocen
Oceń

Temat kompleksowy / Blok tematyczny:

 • PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY.

Temat zajęć:

 • OPRACOWANIE WZORU 1D „JADĄ MISIE”.

Cele ogólne:

 • Orientacja w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała. Rozróżnianie prawej i lewej strony ciała.
 • Rozwijanie analizy słuchowej (sylabowej i głoskowej).
 • Wyodrębnianie z tekstu piosenki zdań i wyrazów.
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowej, słuchowej, koordynacji oko-ręka, pamięci oraz słuchu fonetycznego.
 • Poprawa grafomotoryki.
 • Polisensoryczne kreślenie wzoru.
 • Ćwiczenia narządów mowy.

Metody:

 • Czynne: zadań stawianych do wykonania i ćwiczeń utrwalających, doświadczeń i przeżyć dzieci.
 • Słowne: rozmowa, społecznego porozumiewania się, objaśnienia.
 • Oglądowe: obserwacja.
 • Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz.

Ćwiczenia wspomagające:

 • Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej wg Paula Dennisona.

Środki dydaktyczne:

 • gitara, samochód, pluszowe misie, ilustracja, karty z wzorami, tamburyno, woreczki z grochem po 2 dla każdego dziecka, tablica, tacki z kaszą manną i mąką kukurydzianą, kolorowe paski, szarfy, kartki farby, pędzle, karty pracy, ołówki, kredki, kleje.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:


Zajęcia wprowadzające:

 • Powitanie dzieci piosenką Dobrze, że jesteś… (przy akompaniamencie gitary, parami), przekazanie Iskierki.
 • Ćwiczenia wg P. Dennisona: Ruchy naprzemienne, Bateria, Leniwa ósemka.
 • Rozwijanie schematu ciała: machanie prawą ręką, klepanie się prawą ręką po głowie, po brzuchu.
 • Przesuwanie się po kole na pośladkach w prawo, w lewo, do środka. Wyciągnięcie prawych dłoni w górę, utworzenie piramidy z wyciągniętych prawych dłoni, powrót do tyłu.
 • Oglądanie obrazka. Omawianie jego treści.
 • Słuchanie piosenki „Jadą misie” (przy akompaniamencie gitary).
 • Ćwiczenia funkcji językowych (kompetencji fonologicznej i syntaktycznej); wyodrębnianie z treści piosenki:

– zdań (Co robią misie? Gdzie przyjechały misie?– odpowiadanie słowami piosenki).
– wyrazów (Co misie narobiły w lesie? Co misie narobiły w borze?).
– sylab i głosek (Ile sylab ma wyraz las, bór, misie?, Jaką głoską rozpoczynają się wyrazy: misie, jadą? Jaką głoskę słyszycie na końcu wyrazu: las, hałas?).

Zajęcia właściwe:

 • Ćwiczenia ruchowe:

– zabawa ruchowa, naśladowcza „Misie idą – misie śpią” – naśladowanie ruchem poruszających się oraz śpiących niedźwiadków (tamburyno)
– „Jak daleko miały misie do lasu?” – mierzenie odległości stopami, krokami, pomiar zaproponowany przez dzieci.

 • Ćwiczenia narządów mowy – dzieci „misie” oblizują wargi z miodu.
 • Ćwiczenia ruchowo-słuchowe:

– Dzieci siadają w kole i śpiewają piosenkę pchając po kole samochód z misiem wg wskazówek nauczycielki (w prawo, w lewo) .
–Dzieci wystukują rytm śpiewanej piosenki na leżących przed nimi woreczkach z grochem. Uderzając jedną ręką wystukują rytm:
– pięścią;
– wewnętrzną stroną dłoni;
– według pomysłu podanego przez wybrane dziecko.

 • Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

– Demonstracja wzoru: nauczycielka pokazuje duży wzór na tablicy i omawia go z dziećmi (z czego składa się wzór, jakie wyglądają linie, ile ich jest).

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi