„Jajeczkowe maski” - scenariusz zajęć plastyczno-ruchowych

„Jajeczkowe maski” - scenariusz zajęć plastyczno-ruchowych
5.0
1 ocena
Oceń

Cele ogólne:

 

 • uwrażliwienie poprzez nawiązanie do zwyczajów i tradycji  świat wielkanocnych,
 • wzbogacenie słownictwa w zakresie mowy czynnej (wspomaganie rozwoju mowy dzieci),
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, ekspresji plastycznej,
 • utrwalenie poznanych technik plastycznych,
 • zapoznanie się z różnymi technikami ozdabiania jajek.


Cele szczegółowe:

 

 • zna i nazywa symbole charakteryzujące święta wielkanocne,
 • odpowiada na zadawane pytania,
 • wie jak posługiwać się wybranymi narzędziami i materiałami plastycznymi,
 • potrafi wskazać symbole wielkanocne na obrazkach,
 • rozwiązuje zagadki o tematyce dotyczącej świąt wielkanocnych,
 •  prawidłowo posługuje się klejem, nożyczkami,
 •  prawidłowo korzysta z materiałów plastycznych ( kolorowa bibuła, papier, cekiny, itp.),
 • rozwija wrażliwość estetyczną poprzez własne tworzenie, oryginalność,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • utrwala wytrwałość w realizacji zadań,
 • wypowiada się szanując wypowiedzi innych i oczekuje na swoją kolej,
 • współpracuje podczas organizowanych zabaw edukacyjnych,
 • aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • uważnie słucha.


Forma: indywidualna, z całą grupą.

Metody, techniki: metoda swobodnej ekspresji,

Środki dydaktyczne: klej, bibuła, cekiny, błyszczące ozdoby wielkanocne, szablony jajek kwiatki papierowe, wielkanocny koszyczek, jajko  płyta CD z nagraniami muzyki klasycznej „Walc kwiatów”, piosenka „Wiosna”, obrazki charakteryzujące symbole świąteczne, woreczki, koc, zagadki o tematyce związanej z Wielkanocą, list od Kurki Złotopiórki, papierowe jajeczka, czekoladowe jajka (nagrody).


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się piosenką „Wiosna”.

 

2. Zabawa „Wielkanocne jajko” - dzieci stojąc w kole podają sobie „jajko” przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce, dziecko z  jajkiem rozwiązuje wielkanocną zagadkę. Uzupełnianie koszyczka brakującymi przedmiotami.

ZAGADKA NR 1:

Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały.
I z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni. (zając)


ZAGADKA NR 2:
Drugi zwierz, całkiem mały.
Ma dwa rogi, cztery nogi,
z wełny kożuch na mróz srogi.
Trawę skubie cały ranek,
ten biały.............. (baranek)


ZAGADKA NR 3:
A tu znowu taki ptak;
Kulisty, złocisty,
który kwoczą mamę ma i z jajka się wykluwa. (kurczątko)


ZAGADKA NR 4:
Kura je zniosła, mama przyniosła,
ugotowała i dzieciom dała. (jajko)


ZAGADKA NR 5:
A jak nazywają się jajka:
białe, żółte, ozdabiane,
na Wielkanoc darowane? (pisanki)


4. Udział w zabawie ruchowej „Bocian i żaby” do muzyki poważnej „Walc kwiatów”: nauczyciel rozkłada na dywanie koc. Każde dziecko otrzymuje woreczek. Jedno z nich oddaje woreczek nauczycielowi. Dzieci „bociany” chodzą w rytm muzyki wokół koca i na sygnał „muzyka jest wyłączona” dzieci łapią żabki – woreczki. To dziecko, które nie ma woreczka, siada obok na dywanie. Wygrywa dziecko, które zostanie na końcu (podobna zasada jak w zabawie w krzesełka).

5. „Jajeczkowe maski”- praca plastyczna: tworzenie ciekawych, oryginalnych prac; prawidłowe korzystanie ze zgromadzonych materiałów i narzędzi plastycznych. Wykorzystanie bibuły, kolorowych kwiatków, wycinanki, sznurków itd. Wykonanie torebek na jajeczka.

6. Zabawa tropiąca: nauczyciel czyta  tajemniczy list od Kurki Złotopiórki ze wskazówkami. Szukanie papierowych jajek w przedszkolu.

4. Zakończenie zajęć: rozmowa z dziećmi (czy zajęcie było ciekawe i czy im się podobało), gratulacje dla wszystkich dzieci za pracę (pochwała na forum, oklaski). Wspólne liczenie odnalezionych jajek, wręczenie dla wszystkich dzieci czekoladowych jajeczek.

 

 

Autor: Krystyna Madera

Twoje uwagi i pomysły

Tagi