Jak aktywizować rozwój przedszkolaka

Jak aktywizować rozwój przedszkolaka
Drukuj Skomentuj

Ogromne znaczenie dla kształtowania osobowości dziecka, rozbudzania jego twórczego myślenia oraz rozwijania kreatywności ma zagadnienie twórczości. Przejawia się ona w każdej dziedzinie działalności, zarówno artystycznej, jak i codziennym życiu. Warto więc wiedzieć jak skutecznie aktywizować rozwój przedszkolaka!

Metody rozwijania zdolności twórczych muszą być dostosowane do wieku dziecka, jego możliwości i umiejętności. Dlatego rola rodziców i nauczycieli w rozwijaniu tych aktywności jest nieoceniona. Warto więc pokazywać, że pomysły maluchów są wartościowe i zapewnić im możliwość niczym nieskrępowanego działania.

Aktywność twórcza przedszkolaka przejawia się poprzez różne formy. Wystarczy tylko stworzyć sprzyjające warunki, aby pobudzić i rozwijać zdolności maluchów. Warto więc wiedzieć jak wspierać rozwój dziecka.

 

Wspomaganie rozwoju dziecka


Aby wspierać rozwój dziecka, warto sięgnąć po odpowiednie zabawy. Dzięki nim najmłodsi łatwiej się odprężają i mają poczucie bezpieczeństwa, co wpływa także na ograniczenie częstotliwości występowania agresywnych zachowań! Można więc korzystać z metod, które z powodzeniem są wykorzystywane w przedszkolach.

Zabawa jest wprost nieoceniona dla rozwoju  maluchów! Dowiedz się dlaczego, wejdź: Funkcje i znaczenie zabawy dla rozwoju człowieka

Jedną z nich jest zabawa w kręgu, czyli stymulacja integracyjna. Ułatwia ona odbiór bodźców płynących z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Umożliwia poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami, co ma znaczenie w usprawnianiu analizatorów wzroku, słuchu i dotyku. Podczas zabaw w kręgu dzieci nawiązują kontakt z kolegami, pobudzając ich do aktywności, doskonalą umiejętność koncentracji oraz odprężają się.

Warto sięgnąć także po metody rozwijające świadomość ciała, które łączą ruch z dotykiem i specjalnie skomponowaną muzyką. Podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych przy muzyce, maluchy uczą się odczuwania i otwierania na doznania dotykowe płynące z otoczenia i kontaktu z drugim człowiekiem. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne nastawiona jest na rozwijanie u dzieci takich cech, jak: poczucie własnej wartości, pewność siebie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Ćwiczenia te wpływają także na sprawność fizyczną najmłodszych, ponieważ dzieci doskonalą swoje możliwości ruchowe i umacniają poczucie siły.

Kolejną metodą wspomagającą rozwój dziecka są zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki, które odbywają się w radosnej atmosferze. Nastawione są na bezpośredni kontakt z ciałem drugiej osoby, przez co dziecko uczy się wchodzić w relacje z innymi ludźmi i włącza do wspólnej zabawy.

Gimnastyka mózgu, czyli kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, to ćwiczenia łączące ruch z rozwojem umysłu. Należą do nich: ruchy naprzemienne, „leniwe ósemki”, „słoń” (z wykorzystaniem kształtu „leżącej ósemki”) oraz ćwiczenia oddechowe. Aby wzmocnić pracę układu nerwowego maluchy powinny pić niegazowaną wodę mineralną!

Metoda Dobrego Startu, opracowana przez Martę Bogdanowicz, rozwija funkcje językowe i spostrzeżeniowe. Zabawę prowadzi się według następującej procedury: słuchanie piosenki, patrzenie na wzory graficzne, litery, wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter zharmonizowanych z rytmem piosenki lub wierszyka.

 

Jak rozwijać aktywność własną


Istnieją także metody pozwalające na rozwijanie aktywności własnej dziecka. Pozwalają one na rozładowanie napięcia emocjonalnego, budowanie zachowań prospołecznych oraz na rozwijanie kreatywności i uzdolnień maluchów.

Jedną z bardziej pomocnych metod jest pedagogika zabawy, dzięki której dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności, a także poznają otaczającą je rzeczywistość. Aktywność maluchów jest realizowana przez spontaniczną zabawę, ułatwiającą kontakt zarówno z rówieśnikami, jak też dorosłymi, zabawy tematyczne pozwalające rozpoznać zainteresowania,  zabawy aktywizujące najmłodszych do działań plastycznych oraz zabawy ruchowe przy muzyce, np. taniec lub pantomima.

Świetną formą aktywizowania maluchów jest muzykoterapia. Opiera się ona na zabawach ze śpiewem oraz grze na instrumentach, ponieważ czynności te usprawniają aparat oddechowy, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, doskonaląca pamięć i zachęcająca do twórczego działania.

Dowiedz się więcej o wpływie muzyki na dzieci, zobacz: Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Dobrym pomysłem będzie wykorzystanie zabaw grafomotorycznych, czyli malowanie rączkami. Jest to atrakcyjny sposób na wprowadzenie dzieci do nauki pisania, ale nie tylko. Zabawy takie usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą koncentracji i rozładowują napięcie emocjonalne i mięśniowe! Malowanie dziesięcioma palcami to również doskonała forma terapii dla dzieci z zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi.

Warto sięgnąć także do sprawdzonych technik plastycznych, takich jak rysowanie kredkami, malowanie farbami, wydzieranki, stemplowanie czy lepienie z plasteliny. To nie tylko dobra zabawa dla maluchów, ale również forma pracy nad rozwijaniem ich sprawności manualnej oraz sposób na wyciszenie.

Drama jest niezwykle popularną metodą aktywizującą, która umożliwia też lepsze poznanie dziecka. Poprzez wchodzenie w rolę, maluch wyraża siebie, pokonuje własne zahamowania, uczy się samodzielności w działaniu, a także rozwija kreatywność. W tej metodzie można wykorzystać kukiełki, pantomimę czy teatr cieni.

Wszystkie te działania kształtują umiejętności interpersonalne naszych pociech, ucząc jak należy się porozumiewać i współdziałać. Później dzieci lepiej będą sobie radziły z przezwyciężaniem napotykanych przeszkód i doprowadzeniem pracy do końca, a w rezultacie dążeniem do wyznaczonego celu. W przypadku działalności artystycznej dzieci uczą się umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, a wykorzystywane rekwizyty pobudzają i rozwijają ich wyobraźnię.

 

Bliżej Przedszkola nr 2/luty 2013/Ewa Zielińska

 

Źródło: www.blizejprzedszkola.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi