Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? - scenariusz spotkania z policjantem

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? - scenariusz spotkania z policjantem
4.0
1 ocena
Oceń
{

Temat kompleksowy:

 • BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA


Temat dnia:

 • Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? – spotkanie z policjantem. Zaznajomienie dzieci z zasadami oraz uczestnikami ruchu drogowego. Zapoznanie z pracą policjanta, wyglądem policyjnego munduru, jego wyposażeniem.


Uczestnicy:

 • zaproszeni policjanci z Komendy Policji w Komorowicach, nauczycielki i dzieci ze wszystkich grup


Cele główne:

 • poznanie podstawowych wiadomości związanych z udziałem dzieci w ruchu drogowym
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • poszerzenie wiedzy o pracy policji
 • przyswojenie wiedzy o zagrożeniach na drodze


Cele szczegółowe:

 • dziecko potrafi bezpiecznie poruszać i zachować się na drodze
 • zna zasady przekraczania jezdni
 • zna i rozpoznaje najczęściej spotykane znaki drogowe
 • wie, że zabawy w pobliżu jezdni są niebezpieczne
 • wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia
 • wie, jak wygląda policyjny mundur i w co jest wyposażony każdy policjant
 • zna numery alarmowe jednostek ratowniczych (straż, policja, pogotowie)


Metody:

 • pogadanka
 • pokaz
 • działanie


Formy:

 • zbiorowa


Środki dydaktyczne:

 • wyposażenie policjanta
 • sylwety znaków drogowych
 • magnetofon i taśma z nagraniem ruchu ulicznego, płyta CD
 • tamburyno, krążki – czerwony i zielony
 • elementy odblaskowe

 

Przebieg zajęć


1. Zagadka słuchowa, której celem jest wskazanie, czym zajmują się nasi goście (odtwarzanie nagrania odgłosów ruchu ulicznego).

2. Powitanie i przedstawienie gości oraz podanie celu spotkania.

3. Pogadanka prowadzona przez funkcjonariuszy policji drogowej:

 • zasady poruszania się pieszych w mieście (poruszanie się prawą stroną chodnika, koniecznie pod opieką dorosłych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych)
 • przechodzenie przez jezdnię (przejście bez sygnalizacji, przejście z sygnalizacją świetlną – omówienie znaczenia kolorów na sygnalizatorze świetlnym)
 • miejsca szczególnie niebezpieczne (skrzyżowania, przejazdy kolejowe)
 • demonstracja elementów odblaskowych na mundurze policjanta oraz przykładowe rozmieszczenie na odzieży dziecięcej (podkreślenie znaczenia „światełek” dla bezpieczeństwa dzieci)
 • przedstawienie sposobów zachowania się dziecka podczas spotkania  z nieznajomym (wskazywanie właściwych zachowań).


4. Zabawa ruchowa „Samochody”.

5. Zabawa dydaktyczna „Wskaż prawidłowy znak” – dzieci spośród sylwet znaków wybierają te, których znaczenie podaje policjant.

6. Wspólny śpiew piosenki „Kolorowe światła”.

7. Wręczenie policjantom drobnych upominków i pożegnanie gości.

Opracowanie: Anna Żur

Twoje uwagi i pomysły

Tagi