Jak dbać o prawidłową postawę u dziecka

Jak dbać o prawidłową postawę u dziecka

Najważniejszą rolą kierowanej aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym  jest wykształcenie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia. Istotne jest rozwijanie naturalnych predyspozycji dziecka w zgodzie z  wydolnością jego organizmu i kształtowania prawidłowej postawy ciała.  Prawidłowa postawa ciała ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka.

Wady postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym to są najczęściej wady o nieznacznym stopniu zaawansowania zmian. Można im zapobiegać poprzez:

  • ograniczenie siedzącego trybu życia,zwiększenie ogólnej aktywności  ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem tych form, dzięki którym  są wzmacniane mięśnie grzbietu  i brzucha, dobór ćwiczeń mających na celu kształtowanie prawidłowych krzywizn kręgosłupa, z nie ich niwelowanie
  • nauczenie  i wyrabianie nawyku  utrzymywania prawidłowej postawy ciała  we wszelkich czynnościach  życia, przy pracy i w czasie odpoczynku
  • dopasowywanie  sprzętów  przedszkolnych  i domowych do potrzeb i możliwości fizjologicznych  kręgosłupa dziecka


Jak wynika z powyższego jednym z najważniejszych czynników zapobiegających  wadom postawy jest  ruch.  Szczególnie cenne są formy aktywności ruchowej, które  człowiek może kultywować  poprzez całe życie np.: pływanie, narciarstwo, łyżwiarstwo turystyka piesza i rowerowa  i inne gry sportowe.

Działania profilaktyczne prowadzone w przedszkolu, polegające na  zapobieganiu  powstawaniu  błędów postawy  powinny  obejmować:

  • dostosowanie warunków  życia do potrzeb fizjologicznych i rozwojowych dziecka – zapewnienie dzieciom mebli dostosowanych do ich  wzrostu
  • przestrzeganie  prawidłowej  postawy  ciała podczas zajęć ,zabaw  i w czasie odpoczynku – konsekwentne  pilnowanie  i upominanie  dzieci, by trzymały się prosto, nie przybierały przekrzywionej pozycji, np. siedzenie  na  jednym pośladku  z  podkurczoną  nogą, siedzenie na kucki,siedzenie na siadzie klęcznym  z rozwartymi  na zewnątrz podudziami i stopami
  • konieczność  właściwego doboru odzieży i obuwia – ubranie nie może krępować ruchów dziecka,  obuwie dobrane wielkością do stopy, powinno posiadać  elastyczną podeszwę, szeroki nosek, i usztywnioną cholewkę
  • wyrobienie nawyku utrzymywania prawidłowej pozycji ciała w jak najmłodszym  wieku -  powinno wprowadzać się ćwiczenia profilaktyczne, które działają na  organizm dziecka  wszechstronnie,  poprzez  wprowadzanie do zajęć elementów gimnastyki korekcyjnej, choć najlepszą formą zapobiegania byłyby  typowe zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne (naprawczo- wyrównawcze).


Największy wpływ na prawidłowy rozwój  dzieci mają rodzice i nauczyciele. Oni przebywają z dzieckiem najdłużej i są dla niego wzorami, przekazują wiadomości, umiejętności i nawyki.  Kiedyś  o wiele rzadziej występowało zjawisko wad  postawy, gdyż dzieci czynniej odpoczywały  spędzając dużo czasu na świeżym powietrzu. Dzisiaj dominuje odpoczynek bierny- przed telewizorem,  komputerem co źle wpływa na  wzrok  dziecka jego psychikę, a co za tym idzie na jego zachowanie, ale również wpływa na jego postawę  ciała. A  przecież  zdrowe zgrabne o pięknej sylwetce  dziecko  to marzenie wszystkich rodziców.  Czy takie będzie? – W dużym stopniu zależy to od rodziców, od warunków jakie mu zapewnią, stylu życia i nawyków jakie  mu przekażą. Dziecko w wieku  przedszkolnym  większość  czasu spędza w przedszkolu. Nauczyciel widzi je codziennie, w różnych sytuacjach- z jednej strony może więc szybciej i łatwiej dostrzec niewielkie odchylenia od normr, jeśli będzie wiedział na czym one polegają –z drugiej zaś strony łatwiej i skuteczniej będzie panował nad ich niwelowaniem i obiektywnie oceniał efekty.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi