Jak i dlaczego złościł się Prosiaczek? - uczenie dzieci wyrażania emocji

Jak i dlaczego złościł się Prosiaczek? - uczenie dzieci wyrażania emocji
5.0
1 ocena
Oceń

"Jak i dlaczego złościł się Prosiaczek?" - uczenie dzieci rozpoznawania, przeżywania i wyrażania emocji złości z wykorzystaniem elementów dramy.

Grupa: 4 latki

Cel główny:

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu emocji.


Cele operacyjne - dziecko:

 • wyrazi emocje werbalnie i pozawerbalnie,
 • rozpozna emocje złości u siebie i innych
 • dokończy rozpoczęte zdania,


Metody:
Podająca

 • słuchanie opowiadania,
 • objaśnienia dotyczące zabaw ruchowych oraz zadań do wykonania,
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat emocji oglądanych
 • dokańczanie rozpoczętych zdań,
 • rozmowa.


Eksponująca

 • pokaz ilustracji przedstawiających różne emocje.


Praktycznego działania

 • zabawa ruchowa,
 • pokazywanie emocji za pomocą gestu,
 • wyrażanie gniewu z użyciem gazety,


Forma:

 • Praca z całą grupą i indywidualnie


Pomoce:

 • magnetofon, kaseta z nagraniem, ilustracje do opowiadania, gazety, serca z kolorowego papieru.


Przebieg:

1. "Mama Kangurzyca i Prosiaczek" - słuchanie opowiadania o Mamie Kangurzycy, która pomyliła Prosiaczka z Maleństwem i Prosiaczek z tego powodu bardzo się złościł

2. "Podróż" - zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej. Ustawienie dzieci w pociąg, który jedzie przez różne krainy, np: - kraina radości, kraina smutku, krainy złości. W każdej krainie pociąg zatrzymuje się, a dzieci wyrażają daną emocję werbalnie lub pozawerbalnie.

W krainie smutku:
Pokaż, jak się smucisz - pokazywanie smutku za pomocą gestu.
Mam na imię..., kiedy się smucę to robię tak... (gest)

Masz na imię..., kiedy się smucisz to robisz tak... - wszystkie dzieci mówią słowa i pokazują gest, który wykonał kolega.

Rozmowa z dziećmi na temat „dlaczego dzieci są smutne w jaki sposób możemy naprawić wyrządzone komuś zło” (podawanie konkret­nych złych zachowań i sposobów naprawienia zła). Dzieci uczą się pocieszać kolegów.

W krainie złości:
Jak się złościsz - wyrażanie gniewu z użyciem gazet (darcie, gniecenie, rzucanie, itp.) Rozmowa na temat sposobu wyrażania złości, w jaki sposób można, a jaki jest niedozwolony.

W krainie radości:

Rozmowa na temat co sprawia dzieciom radość.

Nauka masażyka „Buźka”
Kropka, kropka, kreska, kreska i duże kółeczko,
Uśmiechniętą mamy buzię ja złote słoneczko.

3. Co mówi muzyka - dzieci wyrażają za pomocą ruchu różne emocje. W zależności od charakteru muzyki odwracają serduszko na czerwoną lub czarną stronę.

4. Kończenie rozpoczętych zdań.
„Kiedy jestem zły, to...”
„Kiedy się gniewam, to...”
„Złoszczę się z powodu...”
„Moja mama była zła, gdy...”

5. Na zakończenie dzieci przesyłają sobie uśmiech przyjaźni.

Autor: Wioletta Skubała

Twoje uwagi i pomysły

Tagi