Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy?

Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy?

Gdy dziecko ukończyło 3 rok życia i wykazuje opóźnienie rozwoju mowy, należy  zdecydowanie rozpocząć postępowanie terapeutyczne. Jego celem jest stymulowanie rozwoju mowy  i usprawnianie funkcji mowy.

Do zachowań językowych dorosłych sprzyjających rozwojowi sprawności komunikacyjnej dziecka należą:

 • kształtowanie i utrzymywanie przez matkę prawidłowej więzi emocjonalnej z dzieckiem;
 • inspirowanie dziecka do mówienia poprzez częste z nim rozmowy (tzw. otaczanie dziecka mową, mówienie powoli, wyraźnie, prostymi zdaniami);
 • rozbudzenie w dziecku motywacji do mówienia  i do podejmowania wysiłku związanego z nauką mowy (budzenie tzw. radości mówienia, chęci powiadamiania, wyrażania uczuć i myśli);
 • zwracanie uwagi na własną mowę, którą powinno cechować: prawidłowe tempo, rytm, melodia, akcent mowy; staranna, precyzyjna, niezbyt przesadna wymowa; odpowiedni ton, barwa i natężenie głosu;
 • odpowiednia ilość produkcji słownej osoby dorosłej (np. nie można zalewać dziecka potokiem słów);
 • budowanie komunikatów słownych ze zróżnicowanego, lecz znanego dziecku słownictwa;
 • budowanie prostych konstrukcji gramatycznych;
 • umiejętność dostosowania się do możliwości językowych dziecka;
 • rozmawianie ze sobą przy dziecku, zadawanie samemu sobie pytań i odpowiadanie na nie;
 • umiejętność wysłuchiwania dziecka, podtrzymywania rozmowy i pozwolenie mu na dokończenie wypowiedzi bez okazywania, że zrozumiało się jego wypowiedź przed jej zakończeniem;
 • każdorazowo – w przypadku niewłaściwej wymowy dziecka – podawanie prawidłowego wzorca i delikatne zachęcanie, a nie zmuszanie do powtórzenia wypowiedzi;
 • danie dziecku odczucia, że mowa dorosłych nie jest doskonała;
 • zapewnienie dziecku kontaktu z rówieśnikami;
 • nawiązywanie kontaktu wzrokowego.


Nie sprzyja rozwojowi umiejętności językowych dziecka:

 • ton dyrektywny i kategoryczność wypowiedzi
 • formy rozmowy prowokujące do nieprzewidzianych odpowiedzi


Należy pamiętać, że słuchanie jest pierwszym etapem rozwoju mowy. Dziecko najpierw słyszy, potem mówi. Dobra jakość dostarczanych wzorców językowych dziecku jest pierwszym etapem terapii logopedycznej.

Autor: Anna Dąbkowska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi