„Jak powstaje książka” - scenariusz zajęć dla cztero- i pięciolatków

„Jak powstaje książka” - scenariusz zajęć dla cztero- i pięciolatków
4.5
2 oceny
Oceń

Cele ogólne:


- kształtowanie umiejętności współdziałania z nauczycielem i z kolegami z grupy,
- rozwijanie zainteresowania książką i czytaniem.


Cele szczegółowe:


- zapoznanie z nazwami zawodów związanych z procesem powstania książki,
- zapoznanie z kolejnymi działaniami człowieka prowadzącymi do powstania książki,
- rozwijanie umiejętności rysowania na określony temat i podejmowania decyzji odnośnie  tematyki pracy (wybór ulubionej bajki i postaci, którą dziecko narysuje).


Metody: czynna, słowna, oglądowa.


Formy pracy: z cała grupą, indywidualn.


Pomoce dydaktyczne: Wielka Ksiega Tropicieli dla każdego dziecka, tamburyn, obrazki kilku bajkowych postaci, kredki i kartki do działań plastycznych.

 


Przebieg zajęć:


1. Zabawa integracyjna na powitanie: „Witam dzieci, które...” (np. mają dziś dobry nastrój, przyszły do przedszkola z mamą itp.).


2. Oglądanie obrazków z Wielkiej Księgi Tropicieli (wyd. WSiP) i rozmowa na temat procesu powstawania książki . Zwrócenie uwagi na osoby biorące udział w tym procesie. Poznanie nazw niektórych zawodów związanych z wydawaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz.


3. Zabawa ruchowa „Mali ilustratorzy”. Dzieci poruszają się po sali przy dźwiękach tamburyna. Gdy dźwięk milknie, nauczyciel podaje nazwę dowolnego przedmiotu. Zadaniem dzieci jest narysować ten przedmiot w powietrzu i podać, do czego on może służyć.


4. Zabawa dydaktyczna „Pisarz”. Ćwiczenia słownikowe. Nauczyciel prezentuje kolejno przygotowane wcześniej obrazki postaci z bajek (np. Czerwonego Kapturka). Zadaniem dzieci jest wyszukać jak najwięcej określeń pasujących do tej postaci np. nieuważny, wesoły, dobry itp.


5. Zabawa plastyczna „Moja okładka”. Nauczyciel prosi, aby dzieci same narysowały okładkę do książeczki z ich ulubioną bajką.
Przygotowanie wraz z dyżurnymi kredek i kartek; rozmowy indywidualne z podejmującymi pracę dziećmi.

Autor: Wioletta Sobieraj

Opracowane w oparciu o propozycje przewodnika metodycznego „Tropiciele 5-latki” WSiP

Twoje uwagi i pomysły

Tagi