„Jaki zawód wykonują moi rodzice?” - scenariusz zajęć dla dzieci 4-5 letnich

„Jaki zawód wykonują moi rodzice?” - scenariusz zajęć dla dzieci 4-5 letnich
3.0
2 oceny
Oceń

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Dobrym Mieście

 

Scenariusz zajęcia w grupie dz. 4-5 letnich

 

Temat kompleksowy: My rodzinkę fajną mamy - wszyscy bardzo się kochamy!

Temat zajęcia: „Jaki zawód wykonują moi rodzice?”-  rozwiązywanie problemów indywdualnie, w parach, grupowo i z wykorzystaniem wiatraka matematycznego.

Podstawa Programowa

 

I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich;
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny,
IV. Poznawczy  obszar rozwoju dziecka
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji teatralnych, mimicznych;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia; wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

Cele ogólne:
- rozwijanie świadomości o ważnej roli rodziców w życiu rodziny,
- zainteresowanie pracą zawodową rodziców.

Cele szczegółowe (dziecko):
4,5 - wie jaką rolę w rodzinie pełnią rodzice III,2
4,5 - naśladuje czynności wykonywane przez rodziców poprzez komunikaty pozawerbale - impresje teatralne i mimiczne IV,1
4,5 - nazywa zawody wykonywane przez rodziców, wyjaśnia, czym zajmuje się dana osoba, jakich potrzebuje rekwizytów do pracy IV,20
4,5 - rozwiązuje zagadki słowne i sensoryczne IV,5
4,5 - dopasuje rekwizyt do zawodu IV,20
4,5 - rozpoznaje kolory, figury geometryczne, próbuje rozpoznawać cyfry IV,12.

 

Metody pracy:
- aktywizujące: pedagogika zabawy, masaż, zabawa dramowa, zagadki sensoryczne,
- czynne: zadań stawianych dziecku, praktycznego działania,
- słowne: wiersz, piosenka, zagadki, rozmowa, objaśnienia, instrukcja,
- oglądowe: obrazki, pokaz, obserwacja.

 

Formy:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne: pudełko, fotografie rodzinne, wiersz: „Zwariowany poranek” R. Witek, rekwizyty związane z wybranymi zawodami, ilustracje, płyta CD „Dyscyplinowanie grupy”, „Śpiewające brzdące”, wiatrak matematyczny, karty pracy, kredki, gra „Zawody”- zagadki.

Literatura:
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
„Wiatrak matematyczny”- I. Żukowska, U. Dąbrowska
Rafał Witek - „Zwariowany poranek”.

 

Przebieg zajęcia:

 

Wstęp:

 

1. Zabawa z piosenką „Zróbmy teraz koło”. W trakcie dzieci skandują słowa:
- mama, tata, synek, córka, święto, radość, uśmiech, słońce.

2. Podawanie pudełka z niespodzianką - fotografie rodziny. Jest to prostokątne, papierowe i znajdują się tam najważniejsze dla was osoby. Próby odgadnięcia co się znajduje w pudełku. Dzisiejsze zajęcia będą o rodzinie.

Część główna:

 

1. „Zwariowany poranek” - zabawa  dramowa. Nauczyciel recytuje wiersz, a dzieci ilustrują tekst  ruchem.

Idzie tata na paluszkach (dzieci idą na placach)
cicho skrada się do łóżka (kładą place na ustach i mówią ciii)
w mamy ucho szepcze zdanie (szemrają po cichu)
- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarzają zdanie)


Mama zrywa się z pościeli (wyciągają ręce do góry i podskakują)
gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawiają włosy i podnoszą kołdrę)
pędzi szybko wprost do szafy (biegną)

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi