Przedszkole Pod Arkadami (Jaworzno)

Przedszkole Pod Arkadami
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Naszym pragnieniem jest aby dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia w przedszkolu, które zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju oraz kontaktu z rówieśnikami. Kolejnym ważnym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Edukacja w naszym przedszkolu trwa przez cały dzień, a nie tylko w czasie tzw. zajęć planowanych czy podstawy programowej. Naszym zadaniem jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Zapewniamy dzieciom łagodne i bezstresowe wejście w środowisko przedszkolne.   Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, kreatywnych a przede wszystkim wykształconych nauczycielek, które zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę oraz jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych przedszkolaków.   Wizja...

Przedszkola w pobliżu

Przedszkole Pod Arkadami

Przedszkole Pod Arkadami

Naszym pragnieniem jest aby dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia w przedszkolu, które zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju oraz kontaktu z rówie

Kolorowanki