Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści: scenariusz zajęć dla dzieci

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści: scenariusz zajęć dla dzieci
4.0
2 oceny
Oceń
{

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści - utrwalanie wymowy głosek 3 szeregów.

 

„Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku” to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących,

z autyzmem), dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój. Oprócz różnej tematyki nawiązującej do określonej pory roku, każda część programu Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku zawiera inne propozycje programów narzędziowych. Zasoby w tych programach są bardziej skomplikowane niż te zaproponowane w obrębie poszczególnych lekcji, ćwiczących określone funkcje. Dlatego też, dziecko na pewno będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej.

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści - utrwalanie wymowy głosek 3 szeregów.

 

„Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku” to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących,

z autyzmem), dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój. Oprócz różnej tematyki nawiązującej do określonej pory roku, każda część programu Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku zawiera inne propozycje programów narzędziowych. Zasoby w tych programach są bardziej skomplikowane niż te zaproponowane w obrębie poszczególnych lekcji, ćwiczących określone funkcje. Dlatego też, dziecko na pewno będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej.Diagnoza logopedyczna: sygmatyzm

Etap terapii: usprawnianie wymowy głosek 3 szeregów na materiale słowno-obrazkowym, etap wyrazu, zdania.

Cele:

 

- utrwalanie wymowy głosek s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć,w sąsiedztwie różnych liter,
- wydłużenie fazy wydechu
kształtowanie wrażliwości słuchowej,
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
- doskonalenie grafomotoryki,
- pobudzenie synchronizacji półkul mózgowych,
- utrwalenie wiadomości związanych z najbliższym otoczeniem dziecka oraz ze zmianami w przyrodzie.

Metody pracy:

a) słuchowa
b) wyjaśniająca
c) demonstracyjna.

 

Pomoce:

 

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku  seria programów multimedialnych.
Słomki, jabłka i kosz z papieru.
Plansza z leniwą ósemką.

Przebieg zajęć:

 

Ćwiczenia wprowadzające.

1. Ćwiczenia oddechowe.

 

Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy - jabłka, do koszyka.

 

2. Ćwiczenia warg i języka.

 

Wykorzystanie programu narzędziowego „Remont u Smoka”. Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

 

Ćwiczenia utrwalające.

Ćwiczenia utrwalające głoski 3 szeregów w logotomach, w grupach spółgłoskowych: sza,sze,szo,szu,szy…sa,se,co,cu,cy, dziecko powtarza dźwięki wydawane przez pacynkę Tosię.

 

Ćwiczenia właściwe.

1. Utrwalanie głosek w wyrazach i zdaniach.

 

Uczeń wykonuje polecenia narratora komputerowego.

 

Już jesień

 

a) dziecko uruchamia animację i  nazywa pojawiające się przedmioty i osoby - ubiór jesienny, czapka, płaszcz, kalosze, parasol, liscie, park, wiatr, przedszkole, koleżanka…..

 

b) ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów, stragan, owoce, warzywa, kasztany…

 

2. Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka Tosi” - wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki (tor lotu listków poruszanych przez wiatr). 

 

Gospodarstwo jesienią

 

Przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu. 

 

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta na wsi.
Dzięki programowi, dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

 

Ćwiczenia dodatkowe-grafomotoryczne.

 

Jesienny album

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi