„Jesienna muzyka: Parasole” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5-letnich

„Jesienna muzyka: Parasole” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5-letnich
4.0
3 oceny
Oceń

Cel główny:


Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole


Cele szczegółowe (dominujące obszary edukacyjne):

 

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; (PP, I 5)
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; (PP, III 8)
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy; (PP, III 9)
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach; (PP, IV 2)
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; (PP, IV 5)
 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); (PP, IV 12)
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje
 • z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego; (PP, IV 15)


Metody: m. słowna: pogadanka, m. oglądowa: pokaz, m. oparta na działalności praktycznej: m. zajęć praktycznych.


Środki dydaktyczne:  płyta CD, odtwarzacz CD, ilustracje, zestaw małych ilustracji parasoli dla każdego dziecka, nożyczki, kleje, kredki, karta pracy.


Formy pracy: indywidualna, z całą grupą.


Przebieg zajęć:

 

 1. Przywitanie z dziećmi: „Hej, witam Was”.
 2. Zaproszenie dzieci przed tablicę, upewnienie się czy wszystkie dzieci dobrze widzą. Rozwiązanie zagadki „parasol”
 3. Wysłuchanie wiersza własnego autorstwa „Parasole”.
 4. „Porządki w szafie” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie ilustracji parasoli zgodnie z treścią wiersza.  (Na tablicy powieszona jest szafa z parasolami, zadaniem dzieci jest ułożenie parasoli zgodnie z treścią przeczytanego wiersza)
 5. Zabawa ruchowa „Kolorowe parasole”.   (Nauczyciel ma przygotowane parasole w różnych kolorach, zadaniem dzieci, na przerwie w muzyce, jest zbieranie parasoli w określonym kolorze)
 6. „Parasole na półce” – zabawa dydaktyczna w kole, układnie ilustracji parasoli zgodnie z instrukcją nauczyciela. Rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami najwyżej, najniżej oraz rozwijanie umiejętności przeliczania elementów. (wykorzystanie parasoli zebranych przez dzieci w poprzedniej zabawie)
 7. „Mój parasol” – ćwiczenie grafomotoryczne, łączenie kropek, rozwijanie umiejętności manualnych.

 

 

„Parasole” A. Polak


Parasole w szafie były,
pięknie się tam urządziły.
Każdy swoje miejsce znał,
i go bardzo pilnował.
Pierwsza półka, ta najwyżej
pomieściła ich aż 5.
W kwiatki, kółka, kratkę, kropki,
a na jednym był też jeż.
Druga półka, ta pośrodku,
na niej były tylko 2.
Był różowy i w gwiazdeczki,
który szczęście komuś da.
Na najniższej, trzeciej półce
parasolek stało 3.
Wszystkie w jednym są kolorze,
co za kolor zgadniesz Ty.

 

 


Autor: Anna Polak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi