Jesienne wiatry, jesienne deszcze - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Jesienne wiatry, jesienne deszcze - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
Oceń
{

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci sześcioletnich.

Temat:

  • Jesienne wiatry, jesienne deszcze


Cel ogólny:

  • usprawnianie analizatora słuchowego poprzez wyodrębnianie głosek w wyrazach
  • kształtowanie umiejętności różnicowania i oznaczania kierunków na płaszczyźnie
  • rozwój twórczego myślenia


Cele operacyjne. Dziecko potrafi:

  • uważnie słuchać dłuższych poleceń
  • zna określenia góra, dół, prawa strona, lewa strona kartki
  • zaśpiewać piosenkę
  • dokonać podziału przedmiotów wg ich przeznaczenia
  • reagować na zmianę tempa utworu
  • udzielać odpowiedzi pełnym zdaniem


Metody:

  • słowne: objaśnienia i instrukcje
  • percepcyjne: pokaz i obserwacja
  • czynne: zadań stawianych do wykonania


Pomoce:

  • lalka, miś, parasolka, kalosze, adidasy, ilustracje różnych przedmiotów, kartki w kratkę, ołówki, wiersz pt. „Cztery wiatry” M. Kownackiej, nagranie piosenki „Pan listopad gra na basie”, magnetofon, tamburyn, bębenek.


Formy:

  • zbiorowa i indywidualna

 

Przebieg zajęć


1. Zaśpiewanie piosenki „Pan listopad gra na basie” połączone z ruchową ilustracją.

2. Wysłuchanie utworu pt. „Cztery wiatry” M. Kownackiej.

3. Quiz dla rodziców –zadawanie pytań przez dzieci

  • „Jaką pogodę nawiewa wiatr wschodni?”
  • „Jaką pogodę nawiewa wiatr zachodni?”
  • „Jaką pogodę nawiewa wiatr północny?”
  • „Jaka pogodę nawiewa wiatr południowy?”


4. Wyodrębnianie przedmiotów z pośród innych, które są niezbędne podczas listopadowej pogody – układanie ich na chmurce.

5. Analiza słuchowa wyrazów przyporządkowanych do zbioru „z chmurką”. Układanie modelu tych wyrazów.

6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Deszcz”.

  • wyklaskiwanie podanych przez nauczycielkę rytmów
  • reagowanie na zmianę natężenia akompaniamentu: deszczyk, ulewa


7. Próba udzielenia odpowiedzi na pytania :

  • co by było, gdyby cały czas padał deszcz?
  • co czujemy gdy pada deszcz?
  • co by było, gdyby deszcz był kolorowy?


8. Graficzne dyktando-rysowanie wg poleceń nauczycielki:

  • dwie kratki w dół ,dwie kratki w prawo, dwie kratki w dół, dwie kratki w lewo
  • dwie kratki w górę, jedna kratka w prawo, jedna w górę, dwie w prawo, jedna w dół, jedna w prawo, dwie w dół, dwie w prawo


9. Obejrzenie ćwiczeń graficznych, porównanie wg wzoru przez nauczyciela.

10. Omówienie zajęć.

11. Podziękowanie rodzicom za udział w zajęciach i zaproszenie wszystkich dzieci wraz rodzicami na salę zabaw.

Opracowanie: Adrianna Mycka-Sobieraj

Twoje uwagi i pomysły

Tagi