Jesienne zabawy z deszczem - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Jesienne zabawy z deszczem - scenariusz zajęć w grupie 5-latków
3.7
3 oceny
Oceń
Drukuj

Jesienne zabawy z deszczem.

Metody:

 • słowne (objaśnienia, rozmowa), działanie (liczenie kropelek, granie na nietypowych przyborach, wykonanie ćwiczenia graficznego, wykonanie pracy plastycznej), oglądowe (obserwowanie skraplania wody)


Formy:

 • praca grupowa, praca zindywidualizowana


Środki dydaktyczne:

 • wiersz I. Suchorzewskiej „Słota”, opowiadanie „Chmury i deszcz”, lusterko, czajnik bezprzewodowy, metalowa taca, kostki lodu, szklane naczynie, karta pracy „Płaczące chmury”, gazety, zagadki słowne i obrazkowe, kropelki deszczu, kartki papieru, farby plakatowe, pędzle, nagrody dla dzieci, płyty CD.


Cele:

 • dziecko potrafi przeliczać w zakresie 10-ciu,
 • dziecko prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby,
 • dziecko wie, jakie zjawisko towarzyszy powstawaniu deszczu (skraplanie wody),
 • dziecko potrafi rysować linie pionowe i ukośne, według wzoru,
 • dziecko umie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • dziecko uważnie słucha poleceń nauczycielki.


Przebieg:
1. Zabawa na powitanie, dzieci wykonają układ ruchowy do utworu „Wszyscy są witam was”.
2. Uważne słuchanie przez dzieci wiersza czytanego przez nauczycielkę pod tytułem „Słota”, w tle słychać muzykę relaksacyjną:

„Słota”
Pada gęsty kapuśniaczek,
Szare niebo ciągle płacze,
Siąpi nudno, mży…
Kapu kapu, kapią z nieba,
Kapią z rynny, kąpią z drzewa
Kropelki jak łzy.
Mokną dróżki, mokną krzaki,
Mokną pieski, mokną ptaki,
Szary kot i my…
Chlapu chlapu, błoto chlapie
Po kałużach jesień człapie,
Otulona w mgły…


3. Omówienie treści wiersza, wyjaśnienie znaczenia słów „kapuśniaczek (deszcz o drobnych kroplach i niewielkiej intensywności), mży (kiedy pada deszcz w postaci gęsto padających drobnych kropelek)”. Dzieci będą udzielały odpowiedzi
na pytania:

 • Co to znaczy niebo płacze?
 • Do czego podobne były kropelki?
 • Co zmokło na deszczu?

4. Zabawa „Chmura i deszcz”, według. K. W. Vopla. Dzieci ilustrują ruchem, przy muzyce relaksacyjnej, opowiadanie czytane przez nauczycielkę: „Szybujesz w powietrzu, jesteś bardzo miękki i puchaty, kołyszesz się wysoko na niebie. Płyniesz pod słońcem i wychwytujesz jego promienie. W ten sposób stajesz się sam bardzo ciepły. A nocą płyniesz pod błyszczącymi gwiazdami. Możesz je liczyć, ale jest ich tak wiele, zbyt wiele… A potem powoli, bardzo powoli stajesz się coraz cięższy, coraz ciemniejszy i bardzo wilgotny. Przeobrażasz się w małe kropelki. Upadają one ostrożnie i łagodnie na ziemię i tworzą tam w wielu miejscach małe kałuże. Nauczycielka pyta dzieci: Czym byłeś najpierw?, W co się potem zmieniłeś?
5. Zabawa dydaktyczna „Skąd się biorą chmury?” – dzieci obserwują jak wygląda skraplanie wody, najpierw obserwują krople powstałe na lusterku, a następnie obserwują krople spływające po szklanym naczyniu, które jest przykryte tacą z lodem.
6. Wykonanie przez dzieci ćwiczenia graficznego „Płaczące chmury” - dzieci będą rysowały linie ukośne i pionowe, według wzoru.
7. „Jesienny deszcz” – zaproszenie rodziców/opiekunów i dzieci do wspólnej zabawy, instrumentacja piosenki, przy wykorzystaniu gazet, dzieci grają w czasie zwrotek, a rodzice/opiekunowie w czasie refrenu.
8. Dzieci odgadują zagadki słowne i obrazkowe odnoszące się do deszczowej pogody. Następnie będą dzieliły odgadnięte wyrazy na sylaby (parasol, chmury, deszcz, kałuże). Przeliczanie ilości sylab w wyrazie, a następnie wyrażenie ich liczby za pomocą odpowiedniej cyfry.
9. „Liczymy kropelki” – zabawa matematyczna, dzieci będą zmieniały liczbę elementów w zbiorze, za pomocą dodawania i odejmowania elementów, będą porównywały liczebność zbiorów za pomocą określeń „jest miej, jest więcej, jest tyle samo.
10. Wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami pracy plastycznej po tytułem „Ciągle pada” za pomocą techniki mokre w mokre. Dzieci i rodzice będą malowali małe i duże chmury, a także krople deszczu. W tle słychać deszczową muzykę
11. Pożegnanie.

Prowadząca: Magdalena Wąsewicz

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi