„Jestem bezpieczny podczas wakacji” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Jestem bezpieczny podczas wakacji” - scenariusz zajęć dla dzieci 4 i 5 letnich
2.6
5 ocen
Oceń
{

Cel główny:

 

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,
- rozwijanie pamięci i uwagi,
- nauka pracy na tablicy multimedialnej.

 

Cele operacyjne (dziecko):

 

- zna zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

- zna wybrane znaki ostrzegawcze, z jakimi może się spotkać w czasie wakacji,

- zna numery alarmowe,
 - utrwala zdobyte informacje w czasie zabaw i sytuacjach edukacyjnych.

 

Metody pracy:

 

- czynna (zadań stawianych dziecku, kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń),
- oglądowa (pokaz na tablicy multimedialnej),
- słowna (rozmowa, pogadanka).

Formy organizacyjne:

 

- zbiorowa,
- indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

Laptop, tablica multimedialna z oprogramowaniem eBEAM Edge, prezentacja multimedialna, płyta CD z piosenką „Razem z latem”, ćwiczenia grafomotoryczne, sylweta żaglówki, klej, ołówek.

Przebieg zajęć:

 

Omówienie zasad bezpieczeństwa. Nauczyciel czyta dzieciom krótkie wiersze o niebezpiecznych zachowaniach podczas wakacji. Dzieci wypowiadają się, jak należy zachować się podczas zabawy w wodzie , w lesie, itp.

Zabawa ruchowa przy piosence „Razem z latem ja”.

 

1. Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.

Ref.:
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

2. Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zjada je powoli,
gardło go nie boli.

Ref.:
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

Numery alarmowe – nauczyciel pyta dzieci, co należy zrobić w sytuacjach awaryjnych. Pyta o numery alarmowe. Dzieci pracują na tablicy multimedialnej, łączą odpowiedni numer telefonu z karetką pogotowia, wozem policyjnym, strażą pożarną. Przypomnienie o numerze alarmowym 112.

 

Na wakacjach – zabawa ruchowa. Dzieci udają się w podróż wakacyjną wykorzystując różne środki lokomocji. Nauczyciel uprzednio informując, co trzeba będzie zrobić podnosi ilustrację przedstawiającą dany środek lokomocji, a dzieci naśladują dany środek transportu oraz odgłosy jakie wydaje.

 

Znajdź różnicę – nauczyciel wyświetla po dwa obrazy na tablicy multimedialnej. Zadaniem dzieci jest wskazać cztery różnice na obrazkach.

 

Jak się bawić – zadaniem dzieci jest omówienie obrazu na tablicy, obraz przedstawia zabawy wakacyjne. Dzieci opowiadają, czy można bawić się w ten sposób, czy zachowanie jest bezpieczne. Wybrane dziecko zaznacza smutną lub uśmiechniętą buzię przy obrazku.

 

Praca plastyczna „Żaglówka” - dzieci poprawiają kształt fal i słoneczka z kolorowego papieru tworzą żaglówkę.

 

Zakończenie zajęć, podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

 

 

Autor: Urszula Kapuścik

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi