Jestem dobrym kolegą, jestem przyjacielem - scenariusz zajęć dydaktycznych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Jestem dobrym kolegą, jestem przyjacielem - scenariusz zajęć dydaktycznych
3.9
10 ocen
Oceń
{

Czas 45 min.

Cele ogólne:

 • Rozwój tolerancji;
 • Integracja grupy;
 • Wdrażanie zasad dobrych manier.


Cele szczegółowe. Uczeń powinien:

 • Umieć się dzielić z innymi;
 • Doskonalić umiejętność zgodnej współpracy z grupą;
 • Potrafić powiedzieć coś miłego koledze / koleżance;
 • Poznać grzecznościowe zwroty języka migowego;
 • Narysować portret swojego przyjaciela.


Formy pracy:

 • praca w grupie
 • indywidualna


Metody pracy:

 • pogadanka
 • zabawa
 • rysunek


Materiały, środki dydaktyczne:

 • kłębek wełny, kartka, farby lub kredki

 

Przebieg zajęć


1. Krótkie wprowadzenie do tematu zajęć. Prowadzący zadaje pytania uczniom:

 • Czy wiecie, jak powinien zachowywać się dobry kolega?
 • Czy dobry kolega potrafi się dzielić, np. czekoladą?
 • Czy powie coś miłego?
 • Co mówi, jak się z nami wita? itp.


2. Zabawa: „Gesty przyjaźni”.
Prowadzący pyta się dzieci, czy znają gesty przyjaźni. Dzieci prezentują te, które znają. Pokazują je swoim kolegom z klasy.

3. Zabawa: „Nic przyjaźni”.
Uczniowie siedzą w kole i rzucają do siebie kłębek wełny, tworząc nić przyjaźni. Ten kto rzuca mówi coś miłego tej osobie, która łapie kłębek. Na koniec zabawy można spróbować odplątać nic.

4. Uzupełnianie rozpoczętych wypowiedzi.

 • Przyjaciel to…
 • Przyjaciel pomaga, kiedy…
 • Z przyjacielem najlepiej…


5. Zabawa integracyjna „Kładka”.
Przebieg zabawy: Na środku sali rozłożona jest gazeta kładka. Dzieci mają tak przejść, aby nikt nie wpadł do rzeki. Po pewnym czasie papier składamy na połowę, potem znów na połowę. Dzieci powinny sobie pomagać, aby nikt nie wpadł do rzeki.
Wniosek: Musimy sobie wzajemnie pomagać, dbać nie tylko o siebie. Jak nazywa się osoba, która tak postępuje? To PRZYJACIEL.

6. Mówimy bez słów.
Prowadzący uczy dzieci kilka gestów z języka migowego: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję. Są to gesty  grzecznościowe, które powinien znać każdy.

7. „Mój przyjaciel” – portret najlepszego kolegi (technika dowolna).

8. Wspólne obejrzenie prac i wywieszenie na tablicy.

9. Ewaluacja. Dzieci odpowiadają na pytania :

 • Jak się czujesz po zajęciach?
 • Dzisiaj nauczyłem(am) się…


Opracowanie: Emilia Kałuska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi