"Jestem królem swoich pazurów" - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

5.0
2 oceny
Oceń

Teatrzyk sylwet na podstawie bajki "W krainie smoków" J. Bąka.

Cele ogólne:


- nabywanie umiejętności rozróżniania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach
- uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy
- rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia
- poznanie sposobów samokontroli własnego zachowania

 

Cele operacyjne:

 


- dz. potrafi wysłuchać bajkę pt. "W krainie smoków"
- dz. nazywa uczucia: złość, radość, smutek
- dz. wie, że nie należy używać przemocy wobec innych
- dz. współdziała w grupie

 

Środki dydaktyczne:

 


Treść bajki, sylwety do teatrzyku, naklejki dla dzieci, twarze dzieci przedstawiające uczucia i twarze do uzupełnienia określonymi uczuciami, mazaki, muzyka relaksacyjna.

 

Przebieg:

 


1. Zabawa na powitanie "Wszyscy są", powitanie przez maskotkę smoka wszystkich zgromadzonych.
2. Teatrzyk sylwet pt. "W krainie smoków'- rozmowa nt bajki.
3. Wspólny śpiewanie piosenki "Przyjaciel to do siebie ma".
4. Zabawa z rodzicami na tle piosenki "Przyjaciel" dzieci i rodzice losują plakietki z twarzą "złośnika" i uśmiechniętą w czasie refrenu łączą się w pary.
5. Wypowiedzi dzieci na temat uczuć, jakie towarzyszyły im w czasie słuchania bajki, przedstawianie uczuć mimiką twarzy
6. Zapisywanie na dużych kartonach skojarzeń: przyjaźń i złość - dzieci wymyślają skojarzenia do słowa przyjaźń, rodzice do słowa złość.
7. Ewaluacja zajęć - na tle muzyki relaksacyjnej dzieci dorysowują do twarzy towarzyszące im w czasie zajęć uczucia.

Opracowanie: Grażyna Adamczyk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi