"Jestem królem swoich pazurów" - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
5.0
1 ocena
Oceń
{

Teatrzyk sylwet na podstawie bajki "W krainie smoków" J. Bąka.

Cele ogólne:
- nabywanie umiejętności rozróżniania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach
- uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy
- rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia
- poznanie sposobów samokontroli własnego zachowania
 
Cele operacyjne:
- dz. potrafi wysłuchać bajkę pt. "W krainie smoków"
- dz. nazywa uczucia: złość, radość, smutek
- dz. wie, że nie należy używać przemocy wobec innych
- dz. współdziała w grupie
 
Środki dydaktyczne:
Treść bajki, sylwety do teatrzyku, naklejki dla dzieci, twarze dzieci przedstawiające uczucia i twarze do uzupełnienia określonymi uczuciami, mazaki, muzyka relaksacyjna.
 
Przebieg:
1. Zabawa na powitanie "Wszyscy są", powitanie przez maskotkę smoka wszystkich zgromadzonych.
2. Teatrzyk sylwet pt. "W krainie smoków'- rozmowa nt bajki.
3. Wspólny śpiewanie piosenki "Przyjaciel to do siebie ma".
4. Zabawa z rodzicami na tle piosenki "Przyjaciel" dzieci i rodzice losują plakietki z twarzą "złośnika" i uśmiechniętą w czasie refrenu łączą się w pary.
5. Wypowiedzi dzieci na temat uczuć, jakie towarzyszyły im w czasie słuchania bajki, przedstawianie uczuć mimiką twarzy
6. Zapisywanie na dużych kartonach skojarzeń: przyjaźń i złość - dzieci wymyślają skojarzenia do słowa przyjaźń, rodzice do słowa złość.
7. Ewaluacja zajęć - na tle muzyki relaksacyjnej dzieci dorysowują do twarzy towarzyszące im w czasie zajęć uczucia.

Opracowanie: Grażyna Adamczyk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi