„Jesteśmy Polakami” - scenariusz zajęć otwartych dla dzieci 6-letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
„Jesteśmy Polakami” - scenariusz zajęć otwartych dla dzieci 6-letnich
3.6
5 ocen
Oceń
{

Cele ogólne:

 

 • utrwalenie wiadomości związanych z symbolami narodowymi;
 • utrwalenie wiadomości dotyczących charakterystycznych miejsc naszego kraju, miasta, regionu
 • kształtowanie postawy patriotycznej
 • kształtowanie wiedzy dotyczącej położenia ważnych rejonów na mapie Polski.
 • doskonalenie pamięci i uwagi;


Cele operacyjne :

Dziecko:

 

 • rozpoznaje kształt konturu Polski;
 • rozpoznaje melodię Polskiego Hymnu;
 • rozwiązuje zagadki;
 • opisuje wygląd flagi i godła naszego kraju;
 • określa wygląd charakterystycznych miejsc naszego kraju (Pomorze, Tatry);
 • określa wygląd charakterystycznych miejsc naszego miasta (Port w Gdyni, orłowski Klif);
 • wskazuje na mapie przebieg największej polskiej rzeki Wisły;
 • określa miejsce swojego zamieszkania;
 • reaguje na polecenia nauczyciela;


Metody:

 

 • podające: objaśnienie, oglądanie prezentacji multimedialnej,
 • praktyczne: zadań zamkniętych (rozwiązywanie zagadek, gra zespołowa).

 

 

Formy pracy:

 

 • zabawa ruchowa,
 • zagadki słowne, muzyczne i graficzne,
 • zabawa twórcza.


Formy:

 

 • indywidualna
 • zbiorowa


Środki dydaktyczne:

 

Prezentacja multimedialna, duże pionki, plastikowe koła, szary papier, pastele olejne.


Przebieg zajęć:

1. POLSKA - rozwiązywanie zagadki słownej.

 

Piękny nasz kraj wieloma atrakcjami kusi.
Każde dziecko nazwę jego znać musi.


2. Oglądanie prezentacji multimedialnej.

 

Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, stolicą Polski, charakterystycznymi miejscami naszego kraju (Pomorze, Tarty), Portem w Gdyni.
Wspólne śpiewanie Hymnu Polski.

3. Wycieczka po Polsce - zabawa ruchowa.

 

Dzieci ustawiają się w „pociąg” i w czasie, kiedy słyszą muzykę poruszają się po sali. Kiedy muzyka cichnie nauczyciel prezentuje zdjęcia z charakterystycznymi miejscami w Polsce. Dziecko, które znajduje się  najbliżej konturu mapy Polski rysuje je pastelami na mapie.

4. Gra przestrzena - utrwalenie wiadomości o Polsce.

Na podłodze ustawionych jest 30 obręczy, 2 pionki i  duża kostka. Dzieci wybierają dwóch uczestników gry i dzielą się na dwa zespoły. Zadaniem graczy jest wyrzucenie jak największej liczby oczek, na każdym przystanku nauczyciel zadaje pytanie dotyczące naszego miasta, kraju. Zadaniem drużyn jest odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli drużyna nie odpowie prawidłowo na pytanie cofa się o 3 pola. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dotrze do mety.

Pytania do gry:

 

 • Płynie Wisła płynie, po jakiej krainie?
 • Jaki kraj oznacza znak, na czerwonym polu biały ptak?
 • Wymyśli głowa ciekawa, jakiego kraju stolicą jest miasto Warszawa?
 • Dzieci, które uważnie słuchają ważne miejsca w mieście Gdyni też znają.
 • Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna.
 • Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa nasz region.
 • Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. W jakich  językach mówi się  na Kaszubach ( język polski, język kaszubski)
 • Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa szkoła/przedszkole do którego uczęszczasz ?
 • Pytanie to nietrudne, każdy to z Was przyzna. Jak się nazywa nasze miasto.
 • Podaj trzy polskie miasta.
 • Nad jakim morzem leży nasz kraj?
 • Ile lat temu Polska odzyskała niepodległość?
 • Piękne polskie góry na liter 5 to
 • Jak inaczej nazywa się Hymn Polski?
 • Jak nazywa się miejsce w naszym mieście gdzie morze spotyka się z piaszczystym wzniesieniem?
 • Jak nazywa się miejsce w naszym mieście, do którego przypływają statki.
 • Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?


5. Wręczenie dzieciom drobnych upominków - przypinek z Godłem Polski.

6. Pożegnanie dzieci z klasy pierwszej - odśpiewanie piosenki pt. „Rodzinny kraj”.

 

 

Autor: Małgorzata Necel

Twoje uwagi i pomysły

Tagi