Język Kosmitów - utrwalanie wymowy głoski „r”: scenariusz zajęć dla dzieci

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Język Kosmitów - utrwalanie wymowy głoski „r”: scenariusz zajęć dla dzieci
Oceń
Drukuj

Diagnoza logopedyczna: pararotacyzm

Etap terapii: usprawnianie wymowy głoski „ r” na materiale słownym

Cele:

 

- utrwalanie wymowy głoski „r” w sąsiedztwie różnych liter,
- wydłużenie fazy wydechu,
- kształtowanie wrażliwości słuchowej,
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
- doskonalenie rozwoju psychomotorycznego (synchronizacja półkul mózgowych).


Metody pracy:

a) słuchowa
b) wyjaśniająca
c) demonstracyjna
d) naśladowcza (Kinezjologia Edukacyjna dr P.Dennisona).

 

Pomoce:

 

Komputerowy program do diagnozy i terapii logopedycznej.

Logopedia - rotacyzm.
Ilustracja statku kosmicznego, leniwej ósemki, srebrne kółka.

Przebieg zajęć:

 

Ćwiczenia wprowadzające:

1. Ćwiczenia oddechowe.

 

Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy statku kosmicznego na jego kontur.

 

2. Ćwiczenia warg i języka.

 

Wykorzystanie programu narzędziowego „Remont u Smoka”. Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

 

Ćwiczenia utrwalające.

Ćwiczenia utrwalające głoskę „r” w logotomach typu ttt, ddd, td, tedo- głoski t, d realizowane dziąsłowo. Spotkanie z Kosmitami - dziecko odsłuchuje dźwięki wydawane przez kosmitów, powtarza je podczas nagrania.

 

Ćwiczenia właściwe

1. Utrwalanie głoski „r” w grupach spółgłoskowych:

 

- dr,- tr.

 

Uczeń koloruje obrazek według opisu i nagrywa wyrazy. Gdy nagranie jest poprawne, przyznaje sobie punkt słoneczko (poprawność nagrania weryfikuje logopeda). W nagrodę pojawia się animacja.

 

- pr,- br

 

a) dziecko uruchamia animację i próbuje zapamiętać jak największą liczbę obrazków następujących po sobiepo to, by je powtórzyć w odpowiedniej kolejności.

 

b) ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów.

 

2. Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka Marsjan” - wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki (tor lotu statku kosmicznego).

 

3. Ćwiczenie głoski „r” w izolacji. Dziecko wymawia głoskę „r” i uruchamia animację.

 

4. Utrwalanie głoski „r” w wyrazach. Podczas nazywania czarno-białych obrazków, zamieniają się one w kolorowe, dziecko nagrywa nazwy, odsłuchuje i w nagrodę otrzymuje wydrukowane kolorowanki.

 

Ćwiczenia dodatkowe (w ramach wolnego czasu).

 

Mówiące obrazki to program łączący kolorowe plansze, animację i naturalne odgłosy otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną. Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

 

Kosmici na Ziemi.

 

Jest to obrazkowa historyjka o przybyszach z Kosmosu i ich przygodach na Ziemi.

 

1. Przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

 

2. Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta.

 

Praca Domowa

 

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do pokolorowania.

 

 

Autor: neurologopeda Ewa Trzeszan

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi