Przedszkole Mały Świat (Józefów)

Przedszkole Mały Świat
zobacz więcej (4)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Samorządowa 30, Józefów
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • taniec nowoczesny
 • matematyka

Opis obiektu

Przedszkole Mały Świat w Józefowie mieści się w przestronnym domu wolnostojącym, który jest otoczony dużym ogrodem. Placówka otwarta jest cały rok kalendarzowy, również w wakacje, w godzinach 7.30-18.00. W okresie wakacji na dzieci czeka specjalnie przygotowany przez Radę Pedagogiczną program zajęć przedszkolnych. Większość z nich odbywa się na świeżym powietrzu.   Baza lokalowa   Przedszkole posiada cztery oddziały. Sale zabaw są jasne, duże i kolorowe. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi zarówno bezpieczeństwa jak i edukacyjne. Grupy młodsze i starsze posiadają oddzielne wejścia i szatnie. Dzieci spożywają posiłki w dużej jadalni.   Posiadamy ponadto przestronną salę, w której odbywają się  koncerty muzyczne  oraz przedstawienia teatralne. Jest to niewątpliwa zaleta naszego przedszkola. Do dyspozycji jest też pracownia plastyczna pozwalająca dzieciom na nieograniczoną twórczość i korzystanie z bardzo wielu technik artystycznych.   * Dla dzieci które mają ochotę na...

Galeria

Program nauczania

Celem naszego przedszkola jest wychowanie dziecka śmiałego, komunikatywnego , otwartego na świat, radzącego sobie dobrze w różnorodnych sytuacjach oraz potrafiącego nawiązać dobry kontakt z otoczeniem.

 

W wyborze treści programowych staraliśmy się przede wszystkim stworzyć taki program edukacyjno-wychowawczy, który jest spójny z celem nadrzędnym – wszechstronnym, harmonijnym oraz radosnym rozwojem dziecka i zapewnia mu  możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie dzięki czemu nauka staje się przyjemnością.

 

Nasze przedszkole  pracuje w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa WSiP  „Tropiciele” zgodnego z podstawą programową MEN.

 

Program ten zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności dzięki czemu zapewnia możliwość dostosowania treści w nim zawartych do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci, a stała współpraca z dyrektorem dydaktycznym, logopedą i psychologiem pozwala nauczycielom wykorzystać te atuty dla jeszcze efektywniejszej pracy z dzieckiem.

 

Organizacja zajęć zapewnia potrzebną  w tym wieku równowagę pomiędzy zajęciami edukacyjnymi, aktywnością na świeżym powietrzu oraz potrzebą swobodnej zabawy, która jest tak ważna dla dziecka.

 

W pracy z dziećmi wykorzystujemy również:

 

 • elementy programu edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  oraz Ewy Zielińskiej,
 • elementy “Glottodydaktyki” Prof. Bogusława Rocławskiego – polegające na wprowadzeniu dziecka w świat pisma już w młodszej grupie przedszkolnej,
 • metodykę wychowania fizycznego w przedszkolu Kazimiery Wlaźnik,
 • metodę “Dobrego Startu” M. Bogdanowicz zarówno w czasie zajęć zbiorowych jak i indywidualnych,
 • metodę ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
 • rozszerzony program zajęć artystycznych w postaci warsztatów plastycznych,
 • elementy kinezjologii w oparciu o metodę Denissona,
 • niewerbalne formy terapii – muzykoterapia,
 • program profilaktyki logopedycznej,
 • comiesięczne spotkania z muzyką i teatrem (mini koncerty muzyczne oraz spektakle teatralne),
 • innowacyjne metody dydaktyczne.
Zajęcia:

 • Zajęcia językowe
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia taneczne
 • Rytmika
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Plastyka
 • Zajęcia z Dużyną Kangura

Kolorowanki