Katarzynkowe i Andrzejkowe zabawy: scenariusz zajęć dla dzieci 5 i 6-letnich

Katarzynkowe i Andrzejkowe zabawy: scenariusz zajęć dla dzieci 5 i 6-letnich
1.7
3 oceny
Oceń

TEMAT: KATARZYNKOWE I ANDRZEJKOWE ZABAWY

 

CELE OGÓLNE:
- Poznanie tradycji związanych z wieczorem andrzejkowym poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zabawach. Zwrócenie uwagi, że wróżba to tylko zabawa i nie należy w nią wierzyć,
- Zachęcanie do wyrażania uczuć i przeżywania radości wspólnej zabawy.

 

CELE OPERACYJNE (dziecko):
- poznaje dawny zwyczaj wróżb i zabaw andrzejkowych,
 - pokonuje lęk przed wystąpieniem podczas zabawy tanecznej,
- dzieli wyrazy na sylaby,
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie,
- utrwala poznane kolory,
- potrafi współdziałać w grupie podczas zabawy,
- oczekuje cierpliwie na swój udział w zabawie,
- zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw,
- starannie ozdabia czarodziejski klucz,
- potrafi posługiwać się nożyczkami, zachowuje bezpieczeństwo,
- przelicza w zakresie sześciu.

 

CZAS TRWANIA: 40 minut


METODY:
Słowna: opowiadanie, wyjaśnienia i instrukcje.
Oglądowa: pokaz, obserwacja.
Czynna: zadania stawiane do wykonania, zabawa ruchowa, praca plastyczna.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki symbolizujące różne zawody, płyta CD z nagraniem podkładu, duża kostka do gry, kolorowanki  z postaciami z bajek ponumerowane od 1 do 6, kolorowe kartki, „Magiczny klucz”, folia aluminiowa, tajemniczy worek, garnek, świeczka, miska, klucz.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

Część wstępna:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęcia poprzez wysłuchanie tradycji związanych z obchodem dawnych świąt.

 

Dawno temu późną jesienią, po skończeniu wszystkich prac rolnych
i domowych, gdy dni były coraz krótsze, a wieczory coraz dłuższe, następował okres wróżb. Dniem szczególnym był 29 listopada - nazywany wigilią świętego Andrzeja i dzień 24 listopada- patronką tego święta była święta Katarzyna. Dawniej w dniu św. Andrzeja wróżyły sobie panny, które bardzo chciały wyjść za mąż, a w dzień świętej Katarzyny wróżyli sobie kawalerowie. Wróżby odbywały się w samotności przy zapalonych świecach, zasłoniętych oknach - wieczorami. Dzisiaj Andrzejki  stały się okazją do spotkań i zabaw andrzejkowych często przy muzyce. W naszych czasach już odbiega się, od wróżenia, wróżymy sobie tylko dla zabawy. Obecnie ludzie traktują andrzejki jako ostatnią zabawę przed adwentem. Adwent jest to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa i trwa cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. W Adwencie rezygnuje się z wszelkich zabaw, by w spokoju i zadumie przygotować się na przyjście pana Jezusa.

 

2. Zabawa muzyczno - ruchowa wg. metody KLANZA „Zaproszenie do zabawy”.

 

Część zasadnicza:

Zabawa dydaktyczna pt. „Jaki to zawód”?

 

Zapoznanie dzieci z wróżbą. Wyjaśnienie, że kiedyś wróżba polegała na poznaniu przyszłego zawodu osoby, która brała udział w losowaniu kartek. Wyjaśnienie  dzieciom, że w wróżby nie należy wierzyć, dlatego w przedszkolu zmieniamy formę wróżby na zabawę, w której można zdobyć nagrodę.

Na obwodzie kola leżą obrazki z przedmiotami symbolizujące różne zawody. Dzieci po kolei  podchodzą do ułożonych kartek i losują obrazek. Dziecko nazywa przedmiot, dzieli wyrazy na sylaby i  próbuje odgadnąć nazwę zawodu, który dany przedmiot symbolizuje. Chętne dzieci podają pierwszą głoskę wskazanego przedmiotu. Za prawidłowe odpowiedzi dziecko dostaje owoc.

 

słuchawki - lekarz,
termometr - pielęgniarka,
mikrofon - piosenkarka,
garnek - kucharka,
igła - krawcowa,
grzebień - fryzjerka,
zegarek - zegarmistrz,
piłka - sportowiec

2. Kto pierwszy……? - wróżba z butami.

 

Wyjaśnienie dzieciom jak kiedyś i w jakim celu wróżono z butów

Twoje uwagi i pomysły

Tagi