Żłobek Empatia (Katowice)

Żłobek Empatia
zobacz więcej (6)

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Żłobek Empatia rozpoczął swoją działalność w październiku 2017 roku. Jesteśmy pierwszym miejscem w Katowicach, gdzie opieka nad dziećmi sprawowana jest w duchu rodzicielstwa bliskości i pedagogiki Gestalt. Naszym podstawowym założeniem jest to, że dzieci bez względu na wiek, czy aktualnie osiągnięty etap rozwoju, mają prawo do odczuwania wszystkich emocji, wyrażania własnego zdania i udziału w decydowaniu o sobie. Prawa te powinny być realizowane w sprzyjającym, opiekuńczym otoczeniu życzliwych dorosłych. Istotne jest dla nas także to, by uczyć dzieci przejawiana ich autonomii w sposób, który nie krzywdzi drugiego człowieka, czyli z poszanowaniem granic. Proces edukacyjny i opiekuńczy prowadzimy w naszym żłobku partnersko, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka. Korzystamy z dokonań psychologii i pedagogiki Gestalt, pedagogiki Marii Montessori i nurtu Porozumienia bez Przemocy (NVC- Nonviolent Communication). Wierzymy, że podstawowym zadaniem opiekunów w...

Galeria

Kolorowanki